De nieuwe filosoof van Oudenburg

Gaandeweg is de nieuwe filosoof bij de Bijbel aangekomen. Het boek is zo veelzijdig dat het boeit. Het verhaal is een stuk geschiedenis van een volk met zijn God. Het geeft ideeën, inzichten in de mensengeschiedenis en in de mens als wezen. Omdat alle bijbelboeken aan bod komen zal het nog wel even duren alvorens deze benadering van het denken afgewerkt is. De commentaar rond actuele gebeurtenissen of feiten gaat schuil in de samenvattingen van de Bijbel. Alles is bedoeld om een beter wereld te maken op vele vlakken en dat zal wel ook de bedoeling geweest zijn van de Schrift.  Het kan een uitnodiging zijn om samen te denken welke richting we kunnen geven aan, welke keuzes we kunnen maken voor de toekomst. Zin en de onzin in de Bijbel wordt nagezocht. De bruikbaarheid en interpretaties van deze teksten wordt uitgezocht. Dit wordt de rode draad want we overlopen de teksten van hoofdstuk tot hoofdstuk. We proberen de achterliggende boodschap te ontwarren en kijken of we daar vandaag mee kunnen in het leven staan.


Waarom de nieuwe filosoof? Nieuw omdat het bedenkingen zijn die via het medium van internet tot je toe kunnen komen; Filosoof omdat dit geen beschermd beroep is en iedereen zich zo kan noemen maar ook omdat ik je wil uitdagen te denken over onze sameneleving zoals Socrates dit wou doen. Dit alles op basis van oprechte (achtergrond)informatie. Ook de Bijbel vormt een van de bronnen waarop we veelvuldig beroep doen. De vragende, ondervragende, toon zal je wel hier en daar herkennen. Oudenburg is het omdat oude Bijbelgeschriften uit hun verhulling (burcht) gehaald worden.


Natuurlijk laat ik de besluitvorming over an de lezer. Voor mezelf probeer ik zelf ook tot besluitvormingen te komen. Deze is niet bindend maar kan aanzetten tot een andere aanpak van je leven! Zo is het als je komt tot l'age de réflection, als je al even tijd neemt om stil te staan om acheruit en vooruit te kijken!

Interesses

samenleving, religie, politiek, middenveld, welzijn