26 juli 2013

Een diversiteit aan scheppingsverhalen bij de Hindoes

g 26 a Veda.jpg4000 jaar voor onze jaartelling trokken nomaden-herders, Ariërs genoemd, op hun veroveringstochten van Noordoost Europa via Afghanistan en Pakistan naar de Indus-vallei (India). Van oudsher vertelden ze al verhalen en ze waren de eerste om deze verhalen op te schrijven denkt men. Ze staan bekend als de Veda’s. In de Veda’s, bestempeld als de eeuwige kennis doorgekregen van de goden, horen we over meerdere goden vertellen.

Enkele verhalen over Indra, Agni, Varuna, Mitras en de magische drank Soma.

Van de vier verzamelingen Veda’s is de Rig- Veda de belangrijkste en meest richtinggevende aan het latere hindoeïsme. De populairste god van de Rig- Veda is de expansieve en dynamische Indra. Er wordt van hem gezegd dat hij de andere goden in macht voorbijstreefde. Zodra hij geboren was (vers I), heeft hij de wereld geschapen door een kosmische slang te verslaan en zodoende de levengevende, moessonbrengende wateren (vers 3) heeft bevrijd, en de Ariërs heeft geholpen de niet-Arische volken die ze tegenkwamen te overwinnen

 

Indra

Hij, 0 mensen, is Indra

De voornaamste wijze god die meteen bij zijn geboorte de andere goden in macht voorbijstreefde; g 26 b Indra.jpg

Voor wiens felheid de twee werelden beefden vanwege de grootheid van zijn moed: Hij, 0 mensen, is Indra.

Die de schokkende aarde stevig maakte die de opgewonden bergen kalmeerde; Die de lucht breder uitmeet, die de hemel ondersteunde: Hij, 0 mensen, is Indra.

Die eerst de slang versloeg en toen de zeven stromen bevrijd­de.

Die de Dasa-kleur [de niet-Arische donkergekleurde bevolking] heeft onderwor­pen en heeft laten verdwijnen.

De vreselijke over wie ze vragen “waar is hij?” en van wie ze ook zeggen “hij is niet”.

Hij vermindert de bezittingen van de vijand als de inzet van gokkers. Geloof in hem: “Hij, 0 mensen, is Indra.”

Zelfs Hemel en Aarde buigen voor hem. Voor zijn felheid zijn zelfs de bergen bang. Die bekend staat als de Soma-drinker, die de bliksem houdt in zijn hand: Hij, 0 mensen, is Indra.

17:10 Gepost door De nieuwe filosoof van Oudenburg in gedachten, Genesis | Permalink | Commentaren (0)

De commentaren zijn gesloten.