18 oktober 2011

Psalm 22

Psalm 22

 

De toepassing van deze psalm in het Nieuwe Testament is heel speciaal en dan nog zinvol daarbij. Het eerste vers lezen we als citaat door Jezus Christus bij zijn kruisdood: “Mijn God, mijn God, waarom hebt U mij verlaten?” Dat is niet het enige idee dat uit een vers1 van deze psalm in de passieverhalen van de evangelies wordt overgenomen. Daarom psalmen,psalm 22,toepassing van een psalm,kruisdood,andere elementen ook opgenomen in passieverhalen,geen vernad tussen lijden en ontrouw aan god,Job,Samuël 22,David ontglipt aan zijn vijanden,nehemia 5,bezit verkopen om eten te kunnen kopen,hoop naar de toekomst,psalmdichter schreeuwt het uit,realisatie van het rijk gods,doorboren van handen en voeten,werpen van het lot,spreken christelijke exegeten en schriftgeleerden dat dit een psalm is waarin de voorspelling van de kruisdood en de omstandigheden ervan verscholen zit.

De algemene teneur van die psalm is dat er geen verband bestaat tussen het lijden van de mens en eventuele ontrouw aan God. We horen precies Job weer uit zijn diepe ellende roepen. Deze klacht hier getuigt al van een persoonlijke relatie met God en gaat over het persoonlijk mislukken van hetpsalmen,psalm 22,toepassing van een psalm,kruisdood,andere elementen ook opgenomen in passieverhalen,geen vernad tussen lijden en ontrouw aan god,job,samuël 22,david ontglipt aan zijn vijanden,nehemia 5,bezit verkopen om eten te kunnen kopen,hoop naar de toekomst,psalmdichter schreeuwt het uit,realisatie van het rijk gods,doorboren van handen en voeten,werpen van het lot verbond van God met de mensen. De psalm zou kunnen geïnspireerd zijn op 1 Samuël 22,1-5 waar koning David net ontglipt aan zijn vijanden, de Filistijnen, en kort daarvoor aan Seba, een woordvoerder en aanvoerder van de afscheidingsbeweging, wiens hoofd over de stadsmuur werd gegooid in een van de vorige hoofdstukken van 2 Samuël.Je zou ook de situatie beschreven in Nehemia 5,5 waar de dochters als slaaf verkocht werden en bezit verkocht werd om gewoon aan eten te geraken kunnen aanhalen als inspiratiebron voor psalmen,psalm 22,toepassing van een psalm,kruisdood,andere elementen ook opgenomen in passieverhalen,geen vernad tussen lijden en ontrouw aan god,job,samuël 22,david ontglipt aan zijn vijanden,nehemia 5,bezit verkopen om eten te kunnen kopen,hoop naar de toekomst,psalmdichter schreeuwt het uit,realisatie van het rijk gods,doorboren van handen en voeten,werpen van het lotdeze psalm.Bij de terugkeer uit ballingschap zal deze psalm, als hij dan toch tot in de tijd van David teruggaat, op zijn minst de diepste gevoelige snaren geraakt hebben toen hij gezongen werd. Als Jezus Christus die psalm voor ogen hield kunnen we het desolate gevoel, de ontgoocheling van deze stervende mens veronderstellen.De psalmdichter schreeuwt het uit naar God. Maar dat is niet het enige. Lees maar eens. Onderschat daarbij niet de hoop, die uitstraalt naar de toekomst. Het is deze hoop die ook door de christenen gekoesterd wordt. Het wordt beter en het Rijk van God wordt beetje bij beetje gerealiseerd.

 

1 Versmaad en veracht bij het volk (7b). De bespotting van vers 8. De dorst van vers 16 en het doorboren van handen en voeten in vers 17. In vers 19 het verdelen van de kleren en het werpen van het lot om de mantel. Allemaal beelden die deze psalm zeer intens laten meespelen in het lijdensverhaal.

De commentaren zijn gesloten.