21 april 2014

Vierde dag met de lichten in een groter geheel.

In vers 15 wordt er door God gezegd dat er lichten aan het hemelgewelf moeten komen. lichten met verschillende functies,lichten geven licht,lichten krijgen een plaats van God,lichten dienen als kalender en uurwerk,wonderbaarlijke orde in heel het concept van groot naar klein,micro- en macroschepping,alle fysische verbanden zijn geen toeval,het geheel maakt leven mogelijk,Die lichten krijgen verschillende functies. Ze zijn bedoeld om de dag van de nacht te onderscheiden, ze moeten tonen in welke tijd van de dag, van het seizoen of van het jaar we zijn. Hun derde opdracht is licht te geven als lampen om de aarde te verlichten. Dit zijn de bedoeling van die lichten en God geeft ze daarom een plaats aan het hemelgewelf.Het gewelf was al uit gesmeed door God op de tweede dag en wordt nu voorzien zijn van de licht- en teken gevende elementen. Door deze bedoelingen en realisaties van de Allerhoogste wordt de kosmos vrij gemaakt van allerhande goden en goddelijke verschijningen. Dit is een dappere stelling. Toen werden nog volop de hemellichamen, de sterrenbeelden en de natuurverschijnselen aanbeden. In het oude oosten vinden maar ook elders in de wereld zijn er mythologische verhalen over de schepping van de maan, zon en sterren. Daar zijn lichten met verschillende functies,lichten geven licht,lichten krijgen een plaats van God,lichten dienen als kalender en uurwerk,wonderbaarlijke orde in heel het concept van groot naar klein,micro- en macroschepping,alle fysische verbanden zijn geen toeval,het geheel maakt leven mogelijk,het geweldige goden waar de ene afstamt van de andere. Ook de sterren werden geraadpleegd bij het nemen van beslissingen en bij het maken van voorspellingen. De magiërs uit het Oosten leveren daarvan het bewijs in het evangelie van Matteüs 2,1: Toen Jezus geboren was in Betlehem in Judea, tijdens de regering van Herodes, kwamen er magiërs uit het Oosten in Jeruzalem aan. Ze vroegen: “Waar is de pasgeboren koning van de Joden? Wij hebben namelijk zijn ster zien opgaan en zijn gekomen om hem eer te bewijzen.” De magiërs hadden in het Oosten een belangrijke rol aan de hoven de vorsten1. In Handelingen 13 staat het verhaal van de magiër Barjezus die door Paulus verweten werd de waarheid in de weg te staan en vanaf dar moment zag hij niet meer en moest zelfs hulp vragen aan de mensen, hij was het noorden kwijt. Duidelijk een afrekening met dat soort van zien, gebaseerd op de hemellichamen. Niet zij bepalen het lot, de levensloop of het karakter van de mensen. Laat dit duidelijk zijn horoscooplezers, sterrenwichelaars, astrologische profeten en aanbidders van de zon of de maan. De hemellichten hebben een wel omschreven taak en staan in dienst van de mensen en zijn totaal afhankelijk van de Allerhoogste. Dat is de visie van de Bijbel. In de ons omringende natuur hoeven we niet te zoeken naar dwingende goden. Delichten met verschillende functies,lichten geven licht,lichten krijgen een plaats van God,lichten dienen als kalender en uurwerk,wonderbaarlijke orde in heel het concept van groot naar klein,micro- en macroschepping,alle fysische verbanden zijn geen toeval,het geheel maakt leven mogelijk, natuur kan ons alleen maar verbazen door haar orde in de kleinheid en de onmetelijke grootheid. We kunnen met ons denken de wonderbaarlijkheid van dit concept nog steeds niet volledig doorgronden. Bij elke nieuwe ontdekking staan we verbaasd over de grootheid van alles en onze kleinheid en kunnen we niet anders dan vermoeden dat dit geen toeval kan zijn maar een deel van een groter concept moet zijn dat tot in het kleinste detail werkzaam is. In dat grote concept hebben wij als vrije mensen een grote verantwoordelijkheid. Wij zijn immers niet voorgeprogrammeerd en kunnen bij mondjesmaat begrijpen welke fysische verbanden er bestaan. Dit zou ons moeten duidelijk maken dat we fysisch deel uitmaken van dit alles. Door ons niet materieel bewustzijn krijgen we besef en verantwoordelijkheid. Dit zal later duidelijk worden in het scheppingsverhaal dat ons nu reeds vertelt dat de lampen gewild zijn door de Allerhoogste en dat de opdracht van Elohiem gekregen hebben om diensten te vervullen voor de wereldbevolking. Stilaan beseffen we hoe levensnoodzakelijk die lampen zijn voor het leven op aarde. Of is dit alles een toeval dat van het een op het andere moment toevallig kan ineenstorten zoals al te vaak voorspeld.

 

1 Genesis 41, 8 en 24; Exodus hoofdstukken 7, 8 en 9 en Daniël hoofdstukken 1, 2, 4 en 5.

De commentaren zijn gesloten.