23 april 2014

Heersende lampen bepalen de scheiding tussen dag en nacht.

Die lampen worden netjes verdeeld in de scheiding die door het licht van de eerste dag al lampen zorgen voor scheiding van dag en nacht,Jihor,stappenplan en vervollediging van eerste delen,lampen heersen omdat ze boven de mensen staan,lampen dienen met hun licht de mensheid,lampen geven licht en ordenen de tijd,lampen ondergeschikt aan God en in dienst van de mensen zoals de heersende koningen,eigenschap van de goede herder,gemaakt was tussen dag en nacht en worden geplaatst in het hemelgewelf dat de tweede dag tot stand kwam. Op hun beurt moesten ze het licht van de duisternis scheiden en dat vond God ook al goed op de eerste dag. De symbolische scheiding tussen duister en klaar werd nu geaccentueerd en verstevigd door de nieuwe lampen, die zichtbaar waren met het oog. Het licht wordt niet opnieuw geschapen! Het bevel “Jihor” is niet ingetrokken. Hieruit blijkt dat een duidelijk stappenplan gevolgd wordt en dat er geen sprake is van toeval in het totale ontwerp. Op hun beurt moesten de lampen het licht van de duisternis scheiden en dat vond God ook al goed op de eerste dag. De Allerhoogste geeft de losse lampen een plaats aan het hemelgewelf. De grote en kleine olielamp krijgen de opdracht te heersen. Ze krijgen net als heersers hun gebied en ook hun verantwoordelijkheid toegewezen om licht te geven. lampen zorgen voor scheiding van dag en nacht,Jihor,stappenplan en vervollediging van eerste delen,lampen heersen omdat ze boven de mensen staan,lampen dienen met hun licht de mensheid,lampen geven licht en ordenen de tijd,lampen ondergeschikt aan God en in dienst van de mensen zoals de heersende koningen,eigenschap van de goede herder,De hemellichamen, de zon, de maan en de sterren worden lampen genoemd in het grootste deel van de vertalingen. Ze komen er op bevel en  hebben taken, opdrachten meegekregen van El de Allerhoogste. Het begrip lampen hangt nauw samen met de functie lichtgeven. Tegelijk zijn die heersers boven de mensen geplaatst als tekenen voor de mensen om hun leven in te richten, te ordenen. Net als de sterrenbeelden zijn de grote lampen niet bepalend in het lot van de mensen.  Die lichten of lampen dienen de mensen door het licht te geven en door te zorgen dat de mens zo de tijd kan bepalen: de kalender- tijdmeting. Ze zijn ondergeschikt aan God en ze staan in dienst van de mens.

Heersende lampen naar het model van een goede heerser of koning zoals ze in de Bijbellampen zorgen voor scheiding van dag en nacht,Jihor,stappenplan en vervollediging van eerste delen,lampen heersen omdat ze boven de mensen staan,lampen dienen met hun licht de mensheid,lampen geven licht en ordenen de tijd,lampen ondergeschikt aan God en in dienst van de mensen zoals de heersende koningen,eigenschap van de goede herder, beschreven worden. Dit leren we uit 1 Samuël 16, die bij zijn zoektocht naar een betere koning, na vele kandidaten, de zonen van Isaï uit Bethlehem, uiteindelijk de jongste zoon de herdersjongen David kiest. Het beeld van een herder werd zeer vaak toegepast in de symbolische Bijbeltaal. De Israëlieten waren zeer vertrouwd met dat beeld want ze waren van oudsher1 herders. Ze wisten dat een herder een grote verantwoordelijk had en een grote zorg moest besteden aan zijn kudde. Daarom moest een koning om te kunnen heersen, beantwoorden aan de eigenschappen van een goede herder2. Zo moeten ook de zon en de maan zorg dragen over hun gebieden van de dag en nacht die hen door God toegewezen werden.

Zo gebeurde het! De verzen 17 en 18 beschrijven hoe alles verder verloopt. De eerste scheiding die beschreven werd  op de eerste dag was deze tussen de dag en de nacht. De vierde dag wordt die scheiding nu opgevuld met lichten. Die lampen worden netjes verdeeld in de scheiding die al gemaakt was tussen dag en nacht en worden geplaatst in het hemelgewelf. De lampen moeten heersen, er boven uit steken. Ze krijgen net als heersers hun gebied en ook hun verantwoordelijkheid toegewezen om licht te geven. Tegelijk zijn die heersers die boven de mensen staan ook tekenen voor de mensen om hun leven in te richten, te ordenen.

1 Genesis 46,32 en 47,3.

 

2 Jeremia 3,15; 6,3; 10,21; 12,10; Jesaja 63,11 en Ezechiël 34,2 …

De commentaren zijn gesloten.