24 augustus 2015

De Hebreeuwse Noach.

Genesis 6,8: 8 Alleen Noach vond genade in de ogen van de Heer. Noach wordt de held van hebreeuwse noach,genade in de ogen van god,rustige noach,chen is genade,genade is bijna liefdesaanzoek,begenadigde dienarenhet zondvloedverhaal en als oervader opent hij de hoop op een nieuwe toekomst. Hij zal ook een zegen krijgen met de daaraan gekoppelde verantwoordelijkheden. Maar eerst moet hij geloven in de noodzaak van zijn opdracht.

Noach vond genade in de ogen van God, laat ons weten dat God beslist om genade te geven aan Noach. In deze eerste zin wordt helemaal geen reden gegeven waarom God precies Noach uitkiest. De naam Noach kan in breed Hebreeuws begrip al iets laten vermoeden. “Noach” betekent rust en is afgeleid van het werkwoord “nuwach” wat ophouden betekent. Dit rijmt met het idee dat de zondvloed een halt toeroept aan de tergende ellende die moet ophouden en dat dan verder kan geleefd worden in alle rust.

De genade, “Chen” in het Hebreeuws is een woord dat in de Bijbel meestal in verband staat met ogen en zicht. “Chen” betekent genade, gunst, genegenheid, bekoorlijkheid en aanvaarding. We vinden het nog ook in het Eerste Testament bij Abraham in Genesis 18,1-3: 1 Eens verscheen de Heer aan Abraham bij de eik van Mamre, toen Abraham op het heetst van de dag bij de ingang van zijn tent zat. 2 Hij sloeg zijn ogen op en zag hebreeuwse noach,genade in de ogen van god,rustige noach,chen is genade,genade is bijna liefdesaanzoek,begenadigde dienarenplotseling drie mannen voor zich staan. Meteen liep hij van de ingang van zijn tent naar hen toe; hij boog diep 3 en zei: ‘Indien ik genade heb gevonden in uw ogen, mijn Heer, ga dan niet aan uw dienaar voorbij.’ Die laatste zinsnede heeft iets als wederkerig vertrouwen dat aansteekt en engagement wakker maakt. Ook Noach wordt een dienaar. Weeral is die genade die vaak ook zegen genoemd wordt gekoppeld aan een verantwoordelijkheid. “Chen” heeft ook de bijklank van “chanan” en “chanah”. “Chanan” is een eerlijke overeenkomst bekomen na een smeekbede. “Chanah” is in een tent wonen en rusten. Overdrachtelijk lezen we hier een alliantie, een vaste overeenkomst zonder enige disharmonie. Het is precies liefde bij nader toezien. Genade heeft een veel diepere er ruimere dimensie als we het bekijken als het Hebreeuwse “chen”. Als we verder lezen is “de genade in de ogen van” een man zoveel als een liefdes aanzoek. De boeken Ruth1 en Esther2 leveren ons de bewijzen van het gebruik van die uitdrukking in hun liefdesrelatie. Deze genade is exclusief voor één persoon zoals voor Noach en later ook voor Abraham aan één persoon verbonden werd. Die mythische stamvaderfiguren vertegenwoordigen echter een bepaald type van mensen. Zij zijn de voorbeeldmannen, de referentiepersonen en men noemt ze archetypes die model moeten staan voor een volk dat bepaalde keuzes maakt in hun verantwoordelijkheid. Zij worden begenadigde dienaren die in de tent van de Heer wonen en er beschutting vinden.

 

1 Ruth 2,2. 10 en 13.

2 Esther 2,15. 17; 5,2; 7,3; 8,5.

Commentaren

Geachte
Als 'men' in 'Noach' de klinkers weglaat ( nch zoals in het Hebreeuws) en u leest vanuit de andere richting (chn) dan bekomt men chen, wat in het Hebreeuws genade betekent
Kristelijke groetjes

Gepost door: De Groote | 08 december 2015

Reageren op dit commentaar

Hartelijk bedankt voor deze benadering. Dit geeft een extra benadrukking van de genade in Genesis 6,8.

Gepost door: Bernard Schiltz | 08 december 2015

De commentaren zijn gesloten.