25 augustus 2015

Noach is rechtschapen en kiest de weg van God.

Genesis 6,9: 9 Dit is de geschiedenis van Noach. Noach was een rechtschapen man; hij rechtschapen de weg van god vinden,van een goede familie,henoch richtte zijn schreen naar god,geen genade van god voor zij die niet binnen de orde van god bli,meehuilen met de wolven,sem,cham en jafetbleef temidden van zijn tijdgenoten een onberispelijk leven leiden en hij richtte zijn schreden naar God. Noach had al genade gevonden in de ogen van de Heer en nu wordt de reden gezocht waarom precies hij in het oog sprong en God kon verrukken. Wat vertaald wordt met geschiedenis betekent eigenlijk de voorgeschiedenis van de familie van Noach. Ook op het leven van Noach was niets aan te merken want hij richtte zijn schreden naar God. Ook in de nakomelingen van Adam was er een die zijn schreden naar God richtte. Dat was Henoch uit Genesis 5,21-24: 21 Toen Henoch vijfenzestig jaar was, verwekte hij Metuselach. 22 Henoch leefde na de geboorte van Metuselach nog driehonderd jaar; hij richtte zijn schreden naar God, en hij kreeg zonen en dochters. 23 De levensduur van Henoch bedroeg driehonderdvijfenzestig jaar. 24 Henoch richtte zijn schreden naar God; zo kwam het dat hij verdween, omdat God hem opnam. Henoch moet ook in het oog gesprongen zijn van God want hij werd opgenomen. Het was de overgrootvader van Noach1. Noach is dus geen onbekende, hij rechtschapen de weg van god vinden,van een goede familie,henoch richtte zijn schreen naar god,geen genade van god voor zij die niet binnen de orde van god bli,meehuilen met de wolven,sem,cham en jafetkomt uit een goede familie. Na Adam komt hij uit de afstamming van Set, de vervanger die een geschenk van God was. Genesis 5,32 geeft ons ook al prijs dat Noach drie zonen had. Genesis 5,32: 32 Toen Noach vijfhonderd jaar was, verwekte hij Sem, Cham en Jafet.

Noach leefde in tegenstellig tot zijn tijdgenoten een leven zoals God het droomde in het scheppingsverhaal. Hij had zelfs al uit de lessen van de mislukkelingen kunnen leren. Zoals Kaïn die nergens terechtkwam, in het land van Nod, het land van niets. Zij vonden geen genade in de ogen van God. Zij hadden zichzelf buitenspel gezet, buiten de goddelijke ordening. Maar Noach staat met zijn opvattingen in contrast temidden van zijn tijdgenoten. Hij liet zich niet van zijn stuk afbrengen en hield zich aan zijn principes. Hij was zo tegendraads als zijn overgrootvader die gered werd uit een wereld vol onrecht en ondeugd. Het is er helemaal rechtschapen de weg van god vinden,van een goede familie,henoch richtte zijn schreen naar god,geen genade van god voor zij die niet binnen de orde van god bli,meehuilen met de wolven,sem,cham en jafetniet op verbeterd maar nu worden de anderen door de zondvloed van de wereld weggenomen en mag Noach als geredde blijven. Hij is niet alleen rechtschapen maar ook rechtvaardig tegen de stroom van zijn tijd in. Moedig want de meesten huilen mee met de wolven. Maar Noach wandelde met God, zijn weg was de weg van het goddelijke dat hij aanvoelde en geleerd had in zijn familie want er wat nog geen expliciete wet geschreven door Mozes.

Om Noach dan volledig in de geschiedenis en in zijn stamboom te situeren krijgen we vers 10 als toemaatje. Genesis 6,10: 10 Noach verwekte drie zonen: Sem, Cham en Jafet. Deze namen zijn belangrijk omdat ze de nieuwe stamvaders worden van de volken in een ontvolkte wereld. De oudste en eerstgeborene is de stamvader van de Semieten waartoe ook2 de joden behoren.

 

1 Genesis 5,25-31.

2 met als andere grote groepen de Arameeërs, de Arabieren, Ethiopiërs en de Noord-Soedanezen.

 

De commentaren zijn gesloten.