17 november 2015

Stamvader Abram krijgt duidelijke richtlijnen.

stamvader abram,evulueren eenheidsconcept,bevel om alles achter te laten,vermeoden om een ander land te krijgen,vertrouwen in de heer,wat weegt er op tegen zijn huidige leven om te veranderen,menselijke twjfels,wegtrekken uit een maatschappij,geen perspectief op nageslacht,een beloofde land zonder naamHet is dan toch Abram die in weerwil van zijn onvruchtbare prinses de opdracht krijgt om op stap te gaan in het eenheidsconcept van de Heer. Genesis 12,1: 1 De Heer zei tegen Abram: ‘Trek weg uit uw land, uw stam en ouderlijk huis, naar het land dat Ik u zal aanwijzen.’ Dit is een bevel om alles achter te laten in ruil voor iets wat Abram nog zal getoond worden. Als er geen greintje vermoeden dat hij een alternatief zal krijgen voor waar hij nu woont ofals Abram geen vertrouwen heeft in de Heer zal Abram dit niet doen. Alle zekerheden van zijn land, zijn stam en familie achterlaten is een blind avontuur dat geen garanties geeft op een betere toekomst. Wat kan er opwegen tegen het leven dat hij tot nu toe leidde in Mesopotamië om hem toch te laten beslissen. Wat staat er tegenover het leven in een systeem dat toegegeven heel comfortabel is maar dat niet menselijk is en geen mogelijkheden biedt een beter mens te worden.

Zeer menselijk al die twijfels. We merkten het in de vorige generaties dat het zeer moeilijk was te breken. De namen van de stamvaders verraden dit. Peleg moest steeds de duimen leggen voor Serug. Daardoor kon de Hebreeuwse karaktertrek van Eber niet steeds doorbreken1. Nu gaat het niet alleen over een karaktertrek maar spreekt God een rechtstreeks bevel uit tegen een mens. Dit is geleden van bij Noach dat God zich tot een mens richtte. Noach kreeg in een nauwkeurige omschrijving de opdracht om de ark te bouwen en om volgens de goddelijke bepalingen mensen en dieren te redden. Na de vloed zegende God Noach en zijn zonen en gaf hij de opdracht vruchtbaar te zijn. Ten slotte werd het teken van de regenboog door God uitgelegd als het teken van het verbond en van de belofte dat er geen vernietigende vloed meer komt. De elementen van bevelen, zegenen en beloven worden ook door de Heer uitgesproken tegen Abraham. Het is een typisch joodsstamvader abram,evulueren eenheidsconcept,bevel om alles achter te laten,vermeoden om een ander land te krijgen,vertrouwen in de heer,wat weegt er op tegen zijn huidige leven om te veranderen,menselijke twjfels,wegtrekken uit een maatschappij,geen perspectief op nageslacht,een beloofde land zonder naam verhaal waar de priesterschrijvers de godheid Jahweh, de Heer, noemen. Bij Noach noemde hij God.

Zoals bij Noach wordt de hoofdfiguur in dit nieuwe verhaal uitgenodigd uit zijn leefomstandigheden te stappen. Abram moet uit Mesopotamië vertrekken en Noach moet de maatregelen treffen om weg te trekken uit een maatschappij die beheerst wordt door giganten. Weer een gelijkenis bij de twee verhalen. In maatschappijen waar ongelijkheid, geweld en onderdrukking heerst, is er geen ruimte voor mensen die de weg van God willen volgen. Abram die geen uitzicht heeft op nageslacht bij Sarai moet zelfs zijn familie achterlaten. Het is alleen Lot die hij zal meenemen. Noach had zijn vrouw, zijn zonen en zijn schoondochters mee die hem perspectief gaven op nageslacht.

Als er geschreven is dat Terach naar Kanaän gaat en zich dan vestigt in Haran wil de schrijver ons duidelijk maken dat hij op de karavaanroute zit naar Kanaän waarop ook Haran ligt. Haran bood aan Terach voldoende mogelijkheden dat de noodzaak niet bestond om verder te trekken. Er was ook niets of niemand die hem adviseerde of verplichtte om verder te trekken naar dat voor hen onbekende land. Het gaat hier om een geografische benadering. Het gaat hier ook over “in beweging komen”. Mesopotamië was al lang het eigen land van de Hebreeuwen geworden. Het land waar ze gevestigd waren, waar ze zetelden. De verdienste van Terach is dat hij opnieuw het nomadische karakter van het stamvader abram,evulueren eenheidsconcept,bevel om alles achter te laten,vermeoden om een ander land te krijgen,vertrouwen in de heer,wat weegt er op tegen zijn huidige leven om te veranderen,menselijke twjfels,wegtrekken uit een maatschappij,geen perspectief op nageslacht,een beloofde land zonder naamHebreeuwse volk ontdekt. Het was de eigenschap van Eber, de oversteker, die weer naar boven komt. In het bevel dat Abram van Jahweh krijgt, komt de naam Kanaän niet voor. Het is ergens een abstract land zonder naam dat nog moet getoond worden aan Abram. Het is hem niet zo duidelijk wat dit land is. Hoe er geleefd wordt, welke mogelijkheden er voor Abram zijn in dit land of hoe hij er zich zal kunnen vestigen, zal nog door Jahweh uitgelijnd worden. Het is hem enkel duidelijk dat hij een stuk van zijn voorgeschiedenis zal moeten loslaten. Vooral dat stuk dat vastzit aan Babylonië, aan zijn stam en aan zelfs aan zijn ouders. Abram zal moeten kiezen voor een nieuw levensmodel dat past in een land dat hem beloofd wordt.

De commentaren zijn gesloten.