25 februari 2016

Jahweh zegt hoe de overeenkomst moet bevestigd worden.

hoe een teken stellen,inspiratiebeelden uit het tempelgebeuren,symboliek van opensnijden dieren is het afeekenen met de vijanden,kwaliteit van het offer,bloedverbond,bloederig tafereel,Genesis 15,9-11: 9 Hij zei tegen hem: ‘Haal een driejarige koe, een driejarige bok, een driejarige ram, een tortel en een jonge duif.’ 10 Hij haalde dit alles, sneed de dieren doormidden en legde de stukken tegenover elkaar; alleen de vogels sneed hij niet door. 11 Er kwamen roofvogels op de dode dieren af, maar Abram joeg ze weg. De schrijver wil het verbond visueel duidelijk maken voor zijn toehoorders en gebruikt daarom beelden die iedereen toen kende uit de tempelrituelen. Het offeren in de tempel kende vele symbolische verklaringen met een verre oorsprong in gewoonten en verhalen. Hier geeft Jahweh enkele voorschriften voor de verbondssluiting. Daarom is de keuze van de dieren niet zo opmerkelijk. Het zijn precies deze dieren die ook volgens de later voorschriften1 toegelaten zijn voor de tempeloffers, een rund, een bok en een ram. Het zijn ook dieren uit de veestapel die door de Hebreeuwse nomadenstam gehouden werd. Men2 denkt dat het opensnijden van dieren ook iets zou te maken hebben met de strijd tegen de tegenstanders van het orthodoxe judaïsme zoals blijkt uit Psalm 22,13: 13 Hele kudden stieren staan om mij heen, die zware beesten van Basan dringen op. Dit staat voor de Amorieten. Zo wordt ook verwezen naar een aantal teksten in Daniël 8,20-21: 20 De ram met de twee hoorns, die u gezien hebt, stelt de koningen van Medië en Perzië voor. 21 De bok, de geitenbok, stelt de koningen van Griekenland voor; de grote hoorn boven zijn ogen is de eerste koning. Maar dit is ver gezocht en bovenal zitten in het ontstaan van de teksten anachronismen. Waarom de duif dan niet zou opengesneden worden voor het offer is niet alleen om praktische redenen maar ook omdat de duif symbool staat voor hoe een teken stellen,inspiratiebeelden uit het tempelgebeuren,symboliek van opensnijden dieren is het afeekenen met de vijanden,kwaliteit van het offer,bloedverbond,bloederig tafereel,Israël volgens Jarchi die daarvoor verwijst naar Hooglied 2,14: 14 Mijn duif, verscholen in de spleten van de rots, in de holten van de bergwand, laat mij je gezicht zien, laat mij je stem horen, want je stem is mooi, je gezicht lieftallig.’

Waarom het driejarige dieren moesten zijn kan verwijzen naar de leeftijd maar evengoed naar de kwaliteit. Het Hebreeuwse woord “meshuleshet”3 maakt ons niet wijzer. Het getal drie in het Hebreeuws staat voor goed leven door God gewild. Dit betekent perfect en goed en daarom kan drie jaar betekenen dat die dieren ook volmaakt in orde en levend moesten zijn. Dit is een voorschrift dat ook geldt voor de tempeloffers.

Het afsluiten van de overeenkomst door het opensnijden van de dieren en het hoe een teken stellen,inspiratiebeelden uit het tempelgebeuren,symboliek van opensnijden dieren is het afeekenen met de vijande,kwaliteit van het offer,bloedverbond,bloederig tafereeltussen de twee helften van de dieren te lopen door beide partijen was een bloedverbond. Deze naam was zeker niet gezocht omdat er letterlijk door het bloed gelopen werd. Eerst moeten die dieren middendoor gesneden worden wat al een hele karwei was die heel wat tijd in beslag nam. Dan moesten de helften van de geslachte dieren tegenover elkaar gelegd worden. Daarna liepen beide partijen tussen de twee helften door. Beide partijen liepen heen en weer midden door het bloed van de opengesneden dieren en sloten zo een verbond. Het bloedverbond was een bloederig tafereel. Het beeld van die halve dieren moest hen wijzen op het lot dat hen en hun veestapel te wachten stond als het verbond zou geschonden worden.

 

1 Leviticus 1,2 en 7,22-25.

2 Solomon Ben Isaac Jarchi (1104 -1180)

3 die kan worden vertaald als" de derde geboren, "of" drie jaar ", of" deel van een triplet, "wat betekent dat 3 van een soort, of triple-A kwaliteit (Brown-Driver-Briggs, pagina 1026). Wat ook de oorspronkelijke bedoeling van het woord, de betekenis van de "drievoudigheid" geeft volheid, het belang, en perfectie, ( en christenen suggereert een actie van de Allerheiligste Drie-eenheid in Abrams rite van het verbond formatie.)

Commentaren

hi my name is jack hazut my web sit is wwwisraelimage.net you have been using my photo without my permission please contact me jackhazut@yahoo.com

Gepost door: jack hazut | 01 maart 2016

Reageren op dit commentaar

Mijn blog is een gratis te raadplegen publicatie waarvoor ik een stuk van de informatie ophaal in het internet. Indien u niet wenst dat uw foto's gebruikt worden daarvoor zal ik deze weghalen.

Vriendelijke groeten

Gepost door: Schiltz Bernard | 01 maart 2016

Reageren op dit commentaar

De commentaren zijn gesloten.