26 februari 2016

Een eeuwig verbond.

Abram heeft nu de opdracht gekregen deze slachtpartij en de schikking van de eeuwig verbond,tegenstand tegen het verbond,de correcte opstelling voor een bloedverbond,verbroedering door maaltijd,onverbreekbaar verwantschap,onontbindbaar,bloed blijft een verwijzing,uiterlijk gaaf,Jeremia,ook het volk en elk individu is gebonden, dierhelften uit te voeren. Deze lastige karwei zal wel enige tijd en moeite gekost hebben. De roofvogels hadden al opgemerkt dat Abram een koe, een bok en een ram doorgesneden en geschikt had en ze cirkelden boven de krengen om hun profijt te halen uit deze situatie. Maar Abram joeg ze weg. Hij pareerde alle tegenstand tegen het verbond. Abram was overtuigd van zijn visie en had een vast vertrouwen in de beloften van Jahweh voor hem en zijn nageslacht en stond op punt om die visie voor iedereen duidelijk te maken.

De opstelling wordt in de Naardense Bijbel in Genesis 15,10 zo gedetailleerd: 10 Hij neemt voor hem die alle, deelt ze middendoor en geeft elk deel (zijn plaats) als ‘man ontmoet makker’; de vogels heeft hij niet gedeeld. Dat was de juiste opstelling om tussen twee mannen een eeuwige vriendschap uit te drukken door een bloedverbond.

In die tijden werden bloedverbonden ook bezegeld door families en stammen en werd er bij een verbondssluiting waar dieren bij te pas kwamen nadien een gezamenlijk verbroederingsmaaltijd met dat vlees gehouden. Het bloedverbond was een vorm van wederzijdse overeenkomst tussen twee personen en hun stammen, die als de duurzaamste en heiligste eenheid gold en beschouwd werd als een nauwere band dan die van de zonen van een moeder. Bloedvriendschap geldt als een heilige en onverbreekbare verwantschap. Het veronderstelt dat de twee partijen bereid waren hun leven in de weegschaal te leggen om elkaar te eeuwig verbond,tegenstand tegen het verbond,de correcte opstelling voor een bloedverbond,verbroedering door maaltijd,onverbreekbaar verwantschap,onontbindbaar,bloed blijft een verwijzing,uiterlijk gaaf,Jeremia,ook het volk en elk individu is gebonden, verdedigen of zelfs om in de plaats van de ander te sterven. Hun vijanden werden gemeenschappelijke vijanden. Hun bezit werden een gemeenschappelijk eigendom. Dit bloedverbond kon niet ontbonden worden. Het kon slechts door de dood of het uitsterven van een partij verbroken worden. Dit verbond tussen God en Abram die ook zijn erfgenamen, alle gelovigen, vertegenwoordigt zal dus geen einde kennen zolang God bestaat en er mensen zijn die hun vertrouwen stellen in God. Verder in de Schrift zal bloed nog dikwijls het symbool zijn om die eeuwige verbondenheid aan te tonen in stille verwijzing naar dit gebeuren.

Dit is de draagwijdte van het bloedverbond dat God voorstelde aan Abram en de Hebreeuwen. Dit was het antwoord op de vraag van Abram naar een zichtbaar teken dat het beloofde land geërfd zou worden door zijn gelovige nakomelingen zo talrijk als de sterren.

Niet alleen bij het sluiten van het verbond moesten alle uiterlijkheden gaaf blijven eeuwig verbond,tegenstand tegen het verbond,de correcte opstelling voor een bloedverbond,verbroedering door maaltijd,onverbreekbaar verwantschap,onontbindbaar,bloed blijft een verwijzing,uiterlijk gaaf,Jeremia,ook het volk en elk individu is gebonden, ook nadat het verbond gesloten was met Jahweh moest de inhoud gerespecteerd worden. Dit maakt de profeet duidelijk door in zijn berisping te verwijzen naar dit bloedverbond en de consequenties bij het niet navolgen. Jeremia die deze manier van verbondssluiting kende schrijft in zijn boek 34,18-20: 18 De mannen, die mijn verbond geschonden hebben en zich niet hebben gehouden aan de bepalingen van de verbintenis, die ze voor mijn aangezicht gesloten hadden, zal Ik behandelen als de stieren die ze in tweeën gesneden hebben om er tussendoor te gaan: 19 de edelen van Juda en Jeruzalem, de hovelingen, de priesters en de burgers van het land, iedereen die tussen de stukken is doorgegaan. 20 Ik lever hen uit aan de vijanden die hen naar het leven staan. De vogels en de dieren azen op hun lijken.

De commentaren zijn gesloten.