10 april 2017

Rachel ziet in dat vruchtbaarheid een gave is van Elohiem.

Rachel voelt zich nu volledig in de hoek geduwd en is radeloos na het zwakke Rachel,dudaim,Dinah,dochter Rachel,gerechtigheid,Bilha,liefdesleven,Ene,verbond en belofte,Jozef,Yoseph,wegnemen en toevoegen,resultaat van de “dudaim”. Nog steeds niet in verwachting! Genesis 30,21-24: 21 Daarna bracht zij nog een dochter ter wereld en noemde haar Dina. 22 Toen was God Rachel indachtig: Hij verhoorde haar en opende haar schoot. 23 Zij werd zwanger, baarde een zoon, en zei: ‘God heeft mijn schande weggenomen.’ 24 Zij noemde hem Jozef, daarbij denkend: ‘Moge de Heer mij nog een zoon geven.’

De tekst vertelt ons zonder veel omhaal dat Lea nog een dochter op de wereld bracht. Ze verhoogt zo het aantal kinderen die zelf baarde tot zeven. Haar opdracht is ten volle vervuld want zeven is de maat. De naam “Dinah” heeft te maken met “din” dat het oordeel in gerechtigheid van een rechter betekent en vertoont veel gelijkenis met de naam Dan, de eerste zoon van de slavin van Lea, Bilha. Als we alle geboortes bij Lea op een rij zetten komen we tot de conclusie dat er binnen de zeven jaar tijd zeven kinderen geboren zijn. Dit komt ongeveer overeen met de zeven jaar extra werken die Laban geëist had van Jacob voor zijn jongste dochter Rachel. In de tijd dat ze zwanger was bood ze haar slavin aan die ook nog eens twee zonen gaf aan Jakob.

Dat Rachel in weerwil van haar intens liefdesleven met Jakob na zeven jaar nog steeds niet in verwachting is, maakt haar zeer neerslachtig. Zij had al die tijd evenveel kansen om zwanger te worden als Lea omdat Jakob zijn tijd evenredig verdeelde tussen de twee zusters. Dit weten we door de afspraak over de ruil van de liefdesappeltjes. Die zeven jaar wegen echter niet op tegen de Bijbelse onvruchtbaarheidperiodes van Sara en Rebekka.

Rachel richtte zich tot de Elohiem en, barmhartig als hij is voor mensen in ellende, opende hij haar schoot. Eindelijk heeft Rachel de Ene erkend als de barmhartige schepper die mensen mogelijkheden geeft. Ze stapt nu mee in het verbond en in de belofte van Jahweh aan Jakob. De ervaringen in haar leven hebben haar hart besneden en daardoor krijgt ze een goede grondhouding en kan ze meewerken aan Gods plan2. Dit is een totale omkering bij Rachel die eerst dacht dood te gaan omdat Jakob haar geen kinderen gaf en nu vruchtbaar wordt omdat ze inziet dat het Elohiem is die haar als vrouw die mogelijkheid gaf. Haar onvruchtbaarheid die een schande was in haar leven als vrouw van aartsvader Jakob verdwijnt. Ze geeft Rachel,dudaim,Dinah,dochter Rachel,gerechtigheid,Bilha,liefdesleven,Ene,verbond en belofte,Jozef,Yoseph,wegnemen en toevoegen,haar eerste zoon de naam Jozef, “Yoseph” in het Hebreeuws. Ook hier is meer dan een betekenis vast te koppelen aan deze naam. De naam is afgeleid van het werkwoord “yasaph” dat vermeerderen betekent. Het vermeerderen kan verklaren dat er een vraag is naar nog meer zonen of gewoon dat dit nog een zoon is van Jakob. Maar als we de eerste verklaring van Rachel willen volgen moet we de naam zien als een combinatie van de afkorting van "Yahweh" samengevoegd met “asaph” wat dan zou betekenen dat de Heer heeft weggenomen. De Heer heeft de schande weggenomen. Twee verklaringen van de naam Jozef die een totaal andere betekenis hebben, wegnemen en bijvoegen, en die in dezelfde tekst voorkomen.

 

1 zie bijdrage: Twee vrouwen in strijd om de absolute gunst van Jakob.

2 Jesaja 46,11.

 

 

 

De commentaren zijn gesloten.