11 april 2017

Jakob wil vertrekken maar Laban wil hem houden.

Na veertien jaar hard werken heeft Jakob zijn schuld afgelost voor de koop van de twee dochters van Laban. Genesis 30,25-28: 25 Toen Rachel Jozef gebaard had, zei Jakob tegen Laban: ‘Laat mij teruggaan naar mijn woonplaats en vaderland. 26 veertien jaar,zes jaar,geboorte van Jozef is kantelmoment,El Shadday,Laban verlaten,Jakob in goeden doen,gezegend door de Heer,bovennatuurlijke ervaring,zegen Jakob mag niet weg,Geef mij mijn vrouwen en kinderen voor wie ik bij u gewerkt heb, en laat mij gaan; u weet zelf hoe hard ik voor u gewerkt heb.’ 27 Maar Laban zei tegen Jakob: ‘Je moet ook met mij rekening houden; ik heb uit tekenen opgemaakt dat de Heer mij omwille van jou gezegend heeft.’ 28 En hij voegde eraan toe: ‘Zeg maar welk loon je van mij wenst, en ik geef het.’ Toen Rachel Jozef had gebaard was de maat vol en het doel bereikt. El Shadday vindt het daarom het uitgelezen moment om Jakob de nodige schikkingen te laten treffen om te kunnen vertrekken. Dit is een kantelmoment in de geschiedenis van het uitverkoren volk. Laat me gaan naar het beloofde land vraagt hij aan Laban. In de belofte van de Ene in zijn droom klonk het dat Jakob het beloofde land zou krijgen. De Ene zou ook Jakob behoeden waar hij ook heen ging en zou hem terugbrengen naar het land waar hij zijn droom had. Voor Jakob is alles nu rond. Jakob is in goeden doen. Hij heeft de opdracht van zijn vader om een vrouw uit de familie van zijn moeder te huwen meer dan volbracht en heeft zelfs al twaalf kinderen. Dit heb ik allemaal verwezenlijkt, denkt Jakob en hij hoopt dat Esau, zijn tweelingbroer, na die veertien jaar afwezigheid al een beetje bekoeld is van zijn woede en hem niet meer naar het leven staat. Jakob is tevreden over wat hij tot stand bracht en wil zo rap mogelijk naar zijn land terugkeren.

Laban is niet happig op het vertrek van Jakob naar zijn thuisland Kanaän. Dit zou een verlies aan werkkrachten zijn. Een heel productief gezin met zoveel zonen deed hem al dromen van een nog meer voorspoedig bestaan. Over Jakob zijn er ook veertien jaar,zes jaar,geboorte van Jozef is kantelmoment,El Shadday,Laban verlaten,Jakob in goeden doen,gezegend door de Heer,bovennatuurlijke ervaring,zegen Jakob mag niet weg,geen twijfels. Hij heeft gemerkt in al die jaren dat Jakob veel doorzicht had in landbouw en vooral in de veeteelt. Jakob was een man die gezegend was door de Heer met veel talenten. In die veertien jaar dat hij voor Laban werkte, heeft hij de mogelijkheden hem door de Ene geschonken maximaal benut. Dat was te zien aan de welstand in die Laban in die periode kon opbouwen voor zijn stam. Zo’n heil was hem vroeger nog nooit gegeven. Zo’n werkkracht die goed kan samenwerken met de mannen van Haran is goud waard. Uit tekenen, “nachash”, heb ik dit kunnen opmaken zegt de opportunistische Laban. Dit Hebreeuwse werkwoord geeft de uitdrukking van iets magisch in het Hebreeuws en slaat op een intensieve bovennatuurlijke ervaring, een mirakelteken. In het oud Hebreeuws betekende dat werkwoord ook het sissen van een slang. Dit zou volgens sommige bijbeluitleggers verwijzen naar het bijgelovige raadplegen van slangen om de wegen van God uit te leggen1. Maar binnen de tekst maakt Laban ons zo duidelijk dat het menselijk gezien niet normaal is, wat Jakob gerealiseerd heeft. Jakob zoekt een Bijbelse uitleg voor die uitspraak van Laban. Hij komt uit op zijn droom met de belofte dat hij als gezegende samen met zijn nageslacht een zegen zal zijn voor heel de mensheid1. Laban is een van de mensen die geniet van de gezegende Jakob.

Deze zegen mag men niet uit de handen laten glippen, dacht Laban. Wat we niet verwachten van Laban is dat hij zelf geen plannetje uitwerkt om Jakob, die een goede werkkracht is, aan hem te binden. Hij stelt voor dat Jakob blijft werken en vraagt hem welk vergoeding hij nu wil voor zijn werk. Hij vreest dat zonder Jakob de geleverde inspanningen teniet zullen gedaan worden en het heil zal verdwijnen. Eigenlijk wil Laban nog rijker worden zonder dat hij iets uit zijn bezit moet inzetten. Jakob mag zelf de voorwaarden bepalen van zijn verdere dienstbaarheid voor zijn oom. Hij gaat een nieuwe overeenkomst aan die zes2 jaar zal duren zoals later zal blijken.

 

1 Numeri 21,6-9.

2 Genesis 28,14.

3 Genesis 31,41.

De commentaren zijn gesloten.