12 april 2017

Niet alle winst kan voor Laban zijn.

Deze keer mag Jakob de prijs bepalen voor zijn werk. Genesis 30,29-30: 29 Jakob antwoordde: ‘U weet zelf hoe hard ik voor u gewerkt heb en hoe het onder mijn beheer met uw kudde is gegaan. 30 Vóór mijn komst was uw bezit maar klein; het heeft zich sterk uitgebreid, omdat de Heer u gezegend heeft, bij elke stap die ik zette. Wanneer zal ik nu eens voor mijn eigen familie kunnen werken?’ Als een goede verkoper prijst Jakob zijn eigen werk in alle toonaarden. Hij toont aan dat de kudden van Laban in die veertien jaar enorm aangegroeid zijn door zijn intense inzet en door zijn kennis van het houden van schapen. Zelfs in de moeilijke omstandigheden van het droge Haran en met onbekwame herders boekte hij successen. Nu neemt hij het idee over van Laban dat het dank zij de bovennatuurlijke zegen is, dat er heil komt. Door elke stap die ik zet, zegt Jakob, word je gezegend door de Heer. Een zeer realistische bewering van Jakob. De mens is de vertegenwoordiger van God in het uitvoeren van het plan van de Ene, dat aangevoeld wordt door de besnedenen van hart. De mens krijgt alle mogelijkheden in beheer maar moet deze goed benutten. De voortplanting van de mens en de vermeerdering in de natuur zijn de twee elementen die evenwichtig en behoedzaam over de generaties heen moet geregeld worden. De werkkracht en het succes van Jakob in de veeteelt gaan hand in hand met de uitbreiding naarstige Jakob,intense inzet,bovennatuurlijke zegen,plan van de Ene,volk en land,autonoom volk,Abraham vlucht uit Haran,goed leven voor iedereen,van zijn grote gezin.

Bij het zegenen van Laban, mag het gezin van Jakob dan ook niet in de kou staan. Deze zegen aan het geslacht van Abraham was ook in Genesis 12,2: 2 Ik zal een groot volk van u maken. Ik zal u zegenen en uw naam groot maken, zodat gij een zegen zult zijn. Met het gezin van Jakob is al een ruime aanzet gegeven tot het grote volk. Dit lukte niet in de vorige generaties die net telkens maar een zoon hadden die geschikt was om het nageslacht van Abraham voort te zetten. Nu is de aanzet gegeven voor een groot volk en daarvoor zal de belofte van het land dat zich uitstrekt in alle windrichtingen in evenredig staan.

Zolang Jakob werkte voor zijn schoonvader kon hij blijven wonen in Haran samen met zijn vrouwen, bijvrouwen en kinderen. De vermeerdering van de kudden en de landbouwactiviteiten van lieten toe om de kindermondjes te voeden. Als Jakob nu gaat vertrekken heeft hij over het hoofd gezien dat hij nu moet instaan voor een groot gezin. Eens terug in zijn thuisland moet hij kunnen instaan voor de zorg van een groot gezin. Hij begrijpt dat hij moeilijk kan aanleunen bij de voedselproductie van zijn stam in Berseba als hij zelf geen inbreng heeft. Jakob dringt erop aan om een autonoom bestaan op te bouwen buiten de afhankelijk van zijn oom Laban. Hij komt op voor zijn familie en weet dat de toekomst van de nakomelingen van Abraham niet in Haran ligt. Immers Abraham zelf was gevlucht uit Haran en heeft er zijn familie achtergelaten om een nieuw bestaan op te bouwen in een land dat hem beloofd werd1. De Ene heeft hem daarvoor door dik en dun gesteund2. Jakob zal dezelfde weg moeten gaan met zijn grote gezin. Haran is immers een land van leugen, bedrog en valse goden3. Maar ook aartsvader Jakob mag genieten van de steun van de Ene4. Zijn onafhankelijkheid zal hem weer enkele jaren werk kosten. Het waarmaken van de goddelijke belofte vraagt veel menselijke inspanningen omdat een eigen weg moet gevolgd worden om het beloofde land te bereiken waar het goed leven is voor iedereen.

 

1 Genesis 12,1.

2 Jesaja 41,2.

3 Psalm 144,11-15.

4 Genesis 28,15.

Commentaren

Hallo medeblogster. Op weg naar de kerkelijke feestdagen witte donderdag, Goede Vrijdag en Pasen. Voor alle zieken of een sterfgeval sterkte kracht en troost. Worstelt u met moeilijkheden. Kom de Schepper wilt u helpen om die last te dragen. Bent u eenzaam sluit u aan bij uw medeblogger. U bent van harte welkom om bemoedigt te worden. Durf die stap te nemen. Het weer in Noord-Holland is nu bewolkt, maar de zon schijnt achter de wolken. Een goede witte donderdag. Aangename Paasdagen. Bedankt en vriendelijke groetjes Patricia/Gezegende feestdagen

Gepost door: Patricia | 13 april 2017

Reageren op dit commentaar

De commentaren zijn gesloten.