18 april 2017

Jakob wordt welvarend.

In de tijd dat Jakob werkte voor Laban gebruikte hij zijn kennis van het kleinvee om voor zijn dieren de beste selectie te bereiken. Na enkele jaren kan hij zo met de zegen van Jahweh voor zichzelf gezonde en sterke dieren kweken. Genesis 30,40-43: 40 De aldus verkregen jongen hield Jakob apart; met deze gevlekte en zwarte dieren liet hij Labans kleinvee paren en op deze wijze vormde hij een eigen kudde, die hij niet bij Labans kudde liet komen. 41 Alleen voor de sterke dieren die bronstig werden legde Jakob zijn takken in de troggen, om ze bij die takken te laten paren. 42 Voor de zwakke dieren legde hij ze er niet in. Zodoende kreeg Laban alleen zwakke dieren en Jakob sterke. 43 Zo werd Jakob buitengewoon rijk. Hij kreeg grote kudden, slavinnen en slaven, kamelen en ezels. Volgens de afspraak waren de dieren die niet eenkleurig niet bestemd voor Laban. Ondertussen laat Jakob de sterkste dieren paren om opnieuw met de gezondste dieren uit de kudde van Laban verder te kweken. Gespikkeld en gestreepte dieren komen voort uit de dieren die paren aan de troggen waar de ingekerfde takken liggen. Dit is wonderlijk omdat er verder geen verklaring gegeven wordt voor dit fenomeen. Deze manier Jakob is welvarend,kiest sterkste dieren om uit te kweken,compensatie voor karig loon,succesrijk herder,onkunde van Laban,oppervlakkige kenmerken,god compenseert,van telen houdt Jakob enkele jaren vol. Hij verwerft zo heel wat dieren die afwijken van zuiver witte schapen en egaal bruine geiten. Deze dieren mocht Jakob hebben, want Laban wou die getekende dieren niet. Door die manier van werken zegent Jakob zichzelf met de hulp van Jahweh en wordt Laban iets minder gezegend. Maar dit kunnen we als compensatie zien van de zeven jaar die Laban als extra werk eiste voor zijn jongste dochter. De kleine krenterige bruidsschat van twee slavinnen die Laban aan zijn dochters meegaf wordt goedgemaakt door de mogelijkheid die Jakob nu krijgt om met de opbrengst van de wol, de melk en het vlees van zijn kleinvee ook slaven en slavinnen te kopen. Zo heeft hij zijn eigen medewerkers om de productie van zijn veestapel te vergroten. Jakob is een grote volksstam aan het worden.

Als succesrijke herder dreef Jakob handel met de melk en het vlees van zijn schapen en geiten. De verwerkte huid en wol van zijn schapen leverden veelgevraagde producten op1. Voor de transport van zijn koopwaar naar andere stammen kocht hij ook ezels en kamelen. Deze lastdieren waren ook geschikt om verre afstanden te overbruggen. Al deze aankopen wijzen erop dat Jakob een autonomie opbouwt. Hij zou kunnen vertrekken van onder de vleugels van Laban. Wellicht had Laban gedacht dat zijn schoonzoon samen met zijn zonen de leiding zou overnemen van de stam. De aankopen van Jakob zag hij in deze optiek als investeringen die hem nog meer rijkdom zouden opbrengen. Het goed beheer van de kudden en het inzicht van Jakob in de mogelijkheden die zich aanboden was lovenswaardig en hebben hem in het verleden al heel wat welvaart bezorgd. Laat Jakob maar werken dan wordt het nog beter voor mij, dacht Laban. Door de onkunde van Laban in de teelt van het kleinvee en door zijn egoïsme gedreven wenst hij alleen het mooi-ogende vee. Hij zag alleen de oppervlakkige kenmerken. Daardoor liep het mis met hem. Jakob betaalt hem met dezelfde munt. Nu beseft hij dat, door zijn gebrek aan kennis over de huwelijkspraktijken in Haran, hij verblind was door de mooie Rachel en niet inzag dat Lea het echte moedertype was. Zo liep hij in de val van Laban. Nu compenseert Jakob dit alles omwille zijn goddelijke roeping tot aartsvader van een groot volk. Daarin wordt hij gesteund door de zegen van Jahweh. Zijn kudden vermeerderden duizendvoud als veelkleurige en sterke dieren. Hij werd ten slotte schatrijk2.

1 Leviticus 13,48.

2 Genesis 26,12-14.

De commentaren zijn gesloten.