31 mei 2017

Een charmeoffensief.

Na zijn gebed valt Jakob in slaap. De nacht heeft hem blijkbaar raad gebracht. Geen sprake van een droom, een visioen of van gepieker maar geen van deze opties is uitgesloten. Genesis 32,14-22: 14 En hij bracht daar de nacht door. 14 Toen nam hij uit zijn bezit geschenken voor zijn broer Esau: 15 tweehonderd geiten en twintig bokken, tweehonderd schapen en twintig rammen, 16 dertig zogende kamelen met hun jongen, veertig koeien en tien stieren, twintig ezelinnen en tien ezelshengsten. 17 Hij verdeelde dit alles in afzonderlijke kudden en vertrouwde die toe aan zijn knechten, met de opdracht: ‘Ga voor mij uit, maar met telkens een afstand tussen de kudden.’ 18 En hij beval de voorste: ‘Als je mijn broer Esau tegenkomt en hij nacht brengt raad,geschenken voor Esau,onderdanig aan oudste broer,uiteenzetting van plan van Jakob,levende dieren als geschenk,herhaling van de onderdanige houding van Jakob,Edom,vraagt bij wie je hoort, waarheen je gaat en van wie de dieren zijn die je voor je uitdrijft, 19 dan moet je zeggen: “Van uw dienaar Jakob; zij zijn een geschenk voor mijn heer Esau. Hijzelf komt achter ons aan.” ’ 20 Aan de tweede en de derde en aan iedereen die de leiding van de kudden had, gaf hij ook deze opdracht: ‘Zeg Esau hetzelfde als jullie hem tegenkomen. 21 Zeg hem: “Uw dienaar Jakob komt achter ons aan.” ’ Want hij dacht: Ik zal hem gunstig stemmen door geschenken te sturen; als ik hem daarna onder ogen kom, zal hij mij misschien vriendelijk ontvangen. 22 Zo gingen de geschenken vooruit, terwijl hijzelf die nacht nog in het kamp bleef. Heel breedvoerig komt het plan van Jakob aan bod. Het is wel even opkijken als we de aantallen zien van de dieren die Jakob als geschenk aanbiedt aan zijn broer, Esau. Alles samen meer dan vijfhonderd dieren. Jakob maakte geen selectie en nam de dieren die hij kon grijpen. We gaan er vanuit dat zijn handgift gezonde dieren1 waren omdat de selectie al vroeger gebeurde bij het kruisen van de dieren. Door deze dieren als geschenk weg te geven, wil hij wellicht ook bewijzen dat hij geen hulp hoeft en dat hij als kleine stam een zelfstandig bestaan kan leiden. Het zijn zogende kamelen detailleert de schrijver. Voor de rondtrekkende stammen en handelaars zijn dat zeer nuttige en waardevolle dieren. Daarbij is de melk van kamelen gekend als een voedzame lekkernij. De meest waardevolle dieren staan het laatst in de lijst. De ezels zijn immers het vervoermiddel voor de gezagsdragers van toen.

Hij verdeelt zijn gaven in drie kudden en geeft ze mee met zijn knechten die ze moeten aanbieden aan Esau. “Minchah” wordt in het Hebreeuws gebruikt voor niet geslachte offers2 of geschenken. In Spreuken 18,16 lezen we over deze “minchah”: 16 Iemands geschenken banen hem de weg en geven hem toegang tot de aanzienlijken. Deze spreuk past bijzonder goed bij wat hier gebeurt. Want Jakob geeft zich op als een nederige dienaar. Hij laat een behoorlijke afstand tussen de kudden omdat Esau goed zou kunnen zien wat hij van zijn jongere broer krijgt als geschenk. De opdeling in kudden zorgt er ook voor dat de knechten telkens zouden kunnen herhalen aan Esau dat zijn dienaar Jakob volgt. Door de geschenken op te delen en de boodschap steeds opnieuw te laten horen moet het wel doordringen tot Esau dat Jakob zich onderdanig gedraagt. Door hun ontmoeting na twintig jaar op deze manier voor te bereiden hoopt Jakob op een vriendelijke ontvangst. De reden in vers van heel dit gebeuren is “kaphar”, het sussen, het verzoenen, het vragen van barmhartigheid en van gratie. De vierhonderd man zijn al op weg naar het kamp van Jakob en de geschenken gaan richting Esau. Het is ons nu nog niet duidelijk waar de ontmoeting tussen die twee delegaties plaatsvindt want Edom strekt zich zo uit in het zuiden onder de Dode Zee dat Esau met zijn manschappen zowel aan de oostzijde als de westzijde de zendingen met geschenken van Jakob kunnen tegen komen.

 

1 Maleachi 1,8.

2 Leviticus 9,7 …

De commentaren zijn gesloten.