07 juni 2017

De veranderde Jakob krijgt een symbolische naam.

Dat er heel wat veranderd is in de houding van Jakob moet ook nog blijken uit zijn nieuwe naam. Genesis 32,28-29: 28 Hij vroeg: ‘Hoe is uw naam?’ Hij antwoordde: ‘Jakob.’ 29 Toen zei hij: ‘Voortaan zult u geen Jakob meer heten, maar Israël, want u hebt met God gestreden en met mensen en u hebt hen overwonnen.’ De conclusie van het gevecht, waar Jakob het onderspit niet moest delven, wordt hier een overwinning genoemd. Het is geen overwinning van Jakob maar van de arrogantie in Jakob zelf. Jakob die met het geven van zijn naam aan zijn ware persoonlijkheid herinnerd wordt, zal niet langer de bedrieger bij uitstek blijven. Hij zal nu bij tussenpozen de illustratie worden van hoe het echt moet. Daarom krijgt hij door het gevecht met de Ene een nieuwe bijkomende naam, Israël. Hier wordt een projectie gemaakt hoe het nageslacht van Jakob de wereld zal overtuigen van de Ene en van het leven als besnedenen. Dit zal duidelijk zijn in een eeuwige strijd tussen bedrog en rechtvaardigheid. Een strijd die zal gevoerd worden binnen elk individu maar ook in de samenleving. In beide gevallen is dit een geestelijke verandering van naam is verandering van houding,Israël,strijd tussen bedrog en rechtvaardigheid,innerlijke strijd,ish en isha,vechten aan de zijde van de Ene,gezegende van de Ene,Mahatma Gandhi,verandering bewerken,strijd. Een strijd van de “ish en de isha” tegen de eigen onvolkomenheid. Het is zonde dat deze fout begrepen strijd ten onrechte veel ellende veroorzaakt omdat velen denken dat de anderen eerst heilig moeten worden. Wees zelf de verandering die je in de wereld wil zien gebeuren1. Het gevecht met de Ene is ook te zien als het vechten aan de zijde van de Ene om de doelstellingen te bereiken van wat de bedoeling is van elke de mens. Jakob wordt een goddelijke prins of heerser zoals zijn grootvader Abraham2, die de Ene vertegenwoordigt op aarde.

Het gevecht met mensen wordt hier overgedragen naar de persoon Israël en dat zorgt ervoor dat Jakob een vreemdeling, een buitenbeentje met een afwijkend gedrag, is die niet in isolement leeft maar zich wel onderscheidt van de anderen3. Bij uitbreiding worden het de twaalf stammen, het volk van Israël, dat zich onderscheidt van de andere volken. Het is een priestervolk4 staat er een paar keer geschreven in de Schrift. Strikt genomen is de vertaling van Israël de wens dat de Ene strijdt en zich manifesteert in de mensheid. Jakob en zijn volk worden hier dan in letterlijke zin het beeld en de gelijkenis van de Ene zoals bedoeld in het scheppingsverhaal. Het andere gevecht is de nachtelijke worstelpartij in het verhaal van de eenzame Jakob waar de Ene Jakob weet te overtuigen van de andere dimensie in het leven en daardoor wint Jakob. Daarom wordt hij de gezegende van de Ene en omwille van zijn vertrouwen staat hij open voor deze genade. Het is deze zegen die Israël als man en als volk ook een zegen zullen maken voor de mensheid. Jakob voelt zich gesterkt door deze zegen en beseft vanaf nu zijn plaats en vooral zijn verantwoordelijkheid in de heilsgeschiedenis. Dit moet hem sterken om de confronterende ontmoeting aan te gaan met zijn broer Esau, die met vierhonderd man in zijn richting komt.

 

1 Mahatma Gandhi.

2 Genesis 23,6.

3 Jesaja 2,11 en 17; Micha 7,14.

4 Exodus 19,6.

De commentaren zijn gesloten.