13 juni 2017

Niet blind voor risico’s de toekomst tegemoet stappen.

goddelijke bescherming maar toch geen onnodige risisco's nemen,doodsbedreigingen,Esau impulsief,Jakob,manschappen,El Shadday,gewone mensen in het heilsplan,vertrouwen in de toekomst,Jakob verdeelt zijn gezin in twee delen. Hij bepaalt ook de volgorde waarin ze Esau zullen ontmoeten. Ook deze volgorde getuigt over de onzekerheid van de reactie van Esau. Jakob en Esau hebben hun jeugd samen doorgebracht in Berseba en kenden elkaar als een tweeling. Dezelfde leeftijd en veel gelijklopende ervaringen maar toch zo heel verschillend van karakter. Jakob wist van zijn broer dat hij zeer impulsief was en dat hij een veroveraar en een jager was. Zonder twijfel zal hij, in de tijd dat Jakob in Haran was, de macht gegrepen hebben in Edom. Dit was trouwens de toekomst die zijn vader Isaak voor hem in gedachten had. Met het zwaard1 zou Esau voorzien in zijn levensonderhoud. De stelling van Isaak dat hij ook zijn broers zou dienen verdwijnt op de achtergrond bij de doodsbedreigingen die Esau uitspreekt aan het adres van Jakob. Het zijn deze bedreigingen met de dood die er Jakob toe aanzetten heel omzichtig te werk te gaan bij de ontmoeting van zijn broer. Genesis 33,2: 2 De slavinnen met hun kinderen gingen voorop, daarachter Lea met haar kinderen, en ten slotte Rachel met Jozef achteraan. terwijl. De slavinnen die wij bij naam kennen, krijgen nu geen naamvermelding meer. Hun namen zullen in het vervolg op een uitzondering te na niet meer voorkomen tenzij in de verwijzingen naar de afkomst van de stammen van Israël. Dat deze stammen minder belangrijk zijn in de later geschiedenis kunnen we hier al veronderstellen. Samen met hun zonen nemen ze de meest risicovolle plaats in. Ze gaan voorop. Als Esau en zijn manschappen dan toch kwade bedoelingen zouden hebben, kunnen Lea en Rachel en hun kinderen zich nog in veiligheid stellen. Zijn meest dierbare vrouw, Rachel, stapt mee richting beloofde land in de laatste en dus ook meest beschermde positie samen met haar zoon Jozef, die wellicht heel belangrijk zal worden in het plan van El Shadday. De veronderstelling van de belangrijkheid van de stammen die we nu reeds kunnen afleiden, heeft alles te maken met de schrijven van deze Bijbelverhalen. Het verhalen over het verleden die geschreven zijn om actuele situaties te verklaren. Deze verhalen worden gekleurd met het penseel van zeer oude verhalen die gangbaar waren in de cultuur van de Hebreeuwen.

Het is telkens zeer opmerkelijk dat de gewone geschiedenis van een onvolkomen man en zijn gezin vervlochten zit in de tocht naar een beter leven. Dit maakt van de Schrift een levensecht boek waar het ware gelaat van de mensen niet weggestopt wordt achter een masker van perfectie en heiligheid. We zullen merken dat Jakob niet in elk verhaal, in elke omstandigheid, vanaf Israël zal genoemd worden. Wat hij doet zal ook na zijn geestelijk gevecht niet steeds getuigen van zijn engagement als aartsvader om de wereld beter te maken. Mensen zijn niet steeds engelen en handelen bij mogelijke dreiging soms strijdlustig. De defensieve maatregelen van Jakob zijn menselijk zeer logisch en niet af te keuren omdat ze geen gebruik maken van enige agressiviteit tegenover zijn broer Esau. Het wordt geen stellingenoorlog want Jakob en zijn volk stappen in vertrouwen verder de toekomst tegemoet rekening houdend met mogelijke risico’s. Wat hem lief is beschermt hij. Dit vertegenwoordigt de toekomst van het volk.

1 Genesis 27,40.

De commentaren zijn gesloten.