23 juni 2017

De keuze van ongebondenheid brengt rust.

Jakob trekt met zijn gezin en zijn vee naar Sukkot. Genesis 33,17: 17 Jakob echter trok de richting van Sukkot uit; daar bouwde hij een huis voor zichzelf, en voor zijn vee maakte hij hutten. Daarom heet die plaats Sukkot. Het is tijd om uit te rusten en te ontspannen. De laatste periode was het voor heel de stam van Jakob een uitputtende reis in bergachtig gebied geweest. Van in het begin werd al afgeweken van de gewone karavaanroutes om zo snel mogelijk beschutting te vinden in de bergen van Gilead. Vele keren de tenten opslaan om ze na korte tijd weer op te breken. Paden zoeken en het vee leiden doorheen de bergen. Jakob nam deze moeilijke wegen om te vluchten uit Haran. Omwille van de bezitsdrang van zijn schoonvader Laban vreesde Jakob ingerekend te worden en teruggevoerd te worden naar Haran. In de bergen kon hij met zijn stam schuilen en zag hij het gevaar in de verte toekomen. Deze reisweg was enorm lastig om telkens te vluchten voor de machtigen. Na het akkoord met Laban moesten de herders van de stam hun kudden door onherbergzaam gebied loodsen om de oversteek te kunnen maken van de Jabbok. Eens over de rivier stond hen een confrontatie te wachten met de vermoedelijk vijandige stam van zijn broer Esau. Daarvan was Jakob overtuigd als hij zijn bedrog en de uitgesproken wraak van zijn broer in herinnering bracht. Voorzorgsmaatregelen moesten genomen worden en een groot deel van de kudden werden gebruikt als geschenk voor Esau om hem gunstig te stemmen. Dan kwam er nog de gevreesde confrontatie met Esau die veel energie koste om de risico’s te minimaliseren. De ontmoeting verloopt heel broederlijk en Esau is zeer behulpzaam voor zijn broer. Maar Jakob behoudt liever zijn zelfstandigheid en is overtuigd dat hij de gevaren van onderweg aankan met de hulp van de Ene. Hij herinnert de belofte van een behouden thuiskomst. Hij gaat zijn eigen weg. Hij gaat niet de weg van Esau met heel zijn stam omdat hij andere perspectieven heeft.Sukkot,rust na een uitputtende reis,hutten bouwen,einde vn het vluchten in angst,vlucht uit de greep van de machtigen,na onhergzame streken en lastige bergen komt de rust op de vlakte,mens en dier kunnen recupereren,welverdiende vakantie,tijdelijk verblijf,

Nu wordt het eindelijk rustig en komen ze aan in een gebied dat gunstig is voor de kudde en waar ook de herders niet moesten zoeken naar goede weiden. Ze zaten in een gebied waar de Jabbok in de Jordaan vloeit. In Rechters1 lezen we dat Gideon in een achtervolging vanuit het beloofde land de Jordaan oversteekt en in Sukkot komt en dan verder trekt naar Penuël, een ander schrijfwijze van Peniël. Hieruit mogen we afleiden dat Sukkot ten oosten van de Jordaan ligt en ten zuiden van de oversteek van de Jabbok. Dus Jakob was met zijn stam ondertussen al dichter bij de Jordaan gekomen. Die periode van het jaar stond er wellicht nog te veel water in de Jordaan zodat de oversteek niet aangeraden was als het niet hoogdringend was. Daarom koos hij voor een verblijf in een milde streek met veel weiland en dit in de late zomer en het begin van de herfst, een jaargetijde met een aangenaam klimaat. Dit doet ons denken aan een welverdiende vakantie.

De naam Sukkot wijst in dan ook nog in de richting van een tijdelijk verblijf. De ruime vertaling voor deze plaatsnaam is iets in de zin van een optrekjes. Het enkelvoud is “sukkah” dat ook hut, paviljoen of huisje betekent. Voor het vee kunnen dat eenvoudige stallingen geweest zijn. De naam sukkot wordt ook gebruikt in het Loofhuttenfeest dat “Chag Hasoekot” noemt. Dit is een feest dat verwijst naar het verblijf van het volk op weg van Egypte naar Israël met Mozes door de woestijn. Israël blijft ook nu nog hutjes bouwen met takken en bladeren om er zeven dagen te verblijven2.

 

1 Rechters 8,4-9; Jozua 13,27; Psalm 60,6; Psalm 108,8-9.

2 Leviticus 23,42.

De commentaren zijn gesloten.