28 juni 2017

Het zinvolle verhaal van Jakob.

Genesis 33 is het gevolg van het nachtelijk gevecht van Jakob. Jakob veranderde zo erg omwille van de nieuwe inzichten die hij onder druk van zijn angst kreeg. Hij was verplicht zichzelf in een bredere context te plaatsen. Hij ondervond zo dat zijn eigen drijfveren en realisaties erg waardeloos waren als ze geconfronteerd werden met rechtvaardigheid en evenwicht in een samenleving. De problemen ontvluchten, bood hem geen oplossing omdat hij nooit tot het zinvol bestaan zou komen. Hij zou de bedoeling van zijn leven, waartoe hij geroepen was, niet kunnen waarmaken.

Anderzijds weet Jakob ook dat het belangrijk is niet zorgeloos door het leven te snieuw inzicht gedreven door angst,niet zorgeloos maar beschermd,zegen is geschenk,broedelijkheid hersteld,kwetsbare mensen kunnen trots achterwege laten,verzoenen,vriendschap zonder verlies van eigenheid,vijandschap in het hoofd van de schrijvers,tappen en alles over te laten aan een miraculeuze wonderdoener. Jakob beseft dat de middelen, die hij gekregen heeft, kunnen helpen tot rechtvaardiging. Zijn kudden die hij als zegen kreeg, werden grotendeels een zegenrijk geschenk van zijn broer Esau. Op die manier voert hij een strijd naar rechtvaardigheid met de middelen ontvangen van de Ene. Zo werd de oude knoop van het probleem waarin hij zich gewerkt had, na twintig jaar ontward. De broederlijkheid was hersteld. Esau laat eigenlijk verstaan dat het gebaar en het betuigen van nederigheid voor hem volstonden om die oude vete weg te wissen. Die nederige houding maakte verzoening mogelijk. Twee kwetsbare mensen kunnen, na het laten vallen van hun trots, elkaar tegemoet treden. Jakob stapt helemaal onbeschermd voorop net als Esau. De oudste broer komt los van zijn machtige troepen en de jongste gaat voor zijn familie uit om opnieuw broer te worden. Dan kan men het gelaat van de Ene zien bij de andere1. Dit gebeuren, waarvoor geen woorden zijn, heeft menselijke inzet nodig en is geen zaak van de bovenwereld alleen. Er is omarmen, kussen en wenen die opgenomen worden in dat beeld van verzoening. Toch blijven de broers anders geaard en is samenleven niet mogelijk en niet wenselijk. Daarom volgt Jakob niet dezelfde weg van zijn broer Esau. Hun levensinzicht is totaal anders maar daarom hoeven ze niet eeuwig in conflict te leven. Elk gaat zijn eigen weg.

Hoe mooi ook dat verhaal is van de verzoening, het wordt vanuit het standpunt van het latere Israël meegekleurd. De vijandschap tussen de twee volken zit in het achterhoofd van de schrijvers en herschrijvers van dit verhaal. De strijd begon al heel vroeg in de baarmoeder en wordt verder een verhaal over oorlog en vrede tussen twee broedervolken. Oorlog is een mensenkwestie. Het begint bij mensen dicht bij elkaar. Volkeren die voortkomen uit bloedbanden. Esau, de vader van de Edomieten, en Jakob worden in hun conflict doorheen de geschiedenis van de volken gesleurd. Toch hadden we het geluk een betekenisvolle kentering te kunnen ondervinden in hun levensbeschrijving.

 

1 Genesis 33,10.

De commentaren zijn gesloten.