29 juni 2017

Dina verlegt haar horizon.

Na een verblijf van meer dan tien jaar in Sichem komt er een nieuw verhaal over Jakob en zijn gezin in de steek van Sichem. De stam had zich buiten de stad gevestigd op een stuk land dat Jakob had gekocht en leidde daar een vreedzaam bestaan. Ze leefden in “shalem” staat er in Genesis 33,18. Genesis 34,1: 1 Dina, de dochter die Lea aan Jakob geschonken had, was eens op bezoek gegaan bij de meisjes van de streek. Dina was een van de dochters1 van Jakob. Alleen zij als meisje werd uitzonderlijk bij naam genoemd en dat heeft zonder twijfel een bedoeling. De naam Dina werd niet verklaard terwijl de namen van haar elf broers een toepasselijke betekenis kregen in het verhaal. De betekenis van de naam Dina hebben we vergeleken met de naam Dan, de zoon van de slavin Bilha van Rachel, die verwijst naar oordeel en gerechtigheid.

Het bij naam genoemde meisje, Dina, zal als jong volwassene volgens de plaatselijke normen een rol spelen in het volgende verhaal. Ze zoekt de Kananitische meisjes van de streek op. Er staat dat zij ging om “raah”, om te zien, de dochters van het land. Dit “zien” heeft in het Hebreeuws echter overvloedig veel betekenissen. Het is niet alleen het letterlijke kijken maar ook onder andere het ontmoeten en van gedachten wisselen. Kortom Dina komt in contact met de cultuur van de meisjes die in dit land wonen. Ze worden met een algemene naam Kanaänieten genoemd maar dat is een verzamelnaam van heel wat stammen die in Palestina woonden. Abraham2 en Isaak hadden hun zoon, die erfgenaam zou worden in het verbond, om beurt afgeraden te huwen met de vrouwen uit deze Jakob vestigt zich buiten de stad,Dina,dochter van Lea,contact met meisjes van Sichem,landsheeer Hemor,Sichem zoon van Hemor,stammen. Genesis 28,1-2: 1 Toen liet Isaak Jakob bij zich komen, zegende hem en gaf hem deze opdracht: `Je moet niet trouwen met een meisje uit Kanaän. 2 Ga op reis naar Paddan-aram, naar het huis van Betuël, de vader van je moeder en huw daar met een van de dochters van Laban, de broer van je moeder.’ Deze aanwijzing van Isaak was trouwens een van de redenen waarom Jakob naar Haran trok. Daar huwde hij en was hij gezegend in het verwerven van een veelkleurige veestapel. Nu is hij terug in Kanaän en heeft zich gevestigd in de nabijheid van Sichem. Daar was Hemor de geëerde leider en had zijn familie het voor het zeggen. Het is aan de zonen van Hemor dat Jakob het stuk land kan kopen nabij Sichem. De naam Hemor verwijst naar zij status. Hij reed zoals de belangrijke landsheren op een ezel. Zo lezen we over de leiders van het volk van Israël die de keuze maken voor Jahweh in Rechters 5,9-10: 9 Mijn hart gaat uit naar hen die Israël leiden. Gij uit het volk die u meldt voor de strijd, prijst Jahwe! 10 Gij berijders van witte ezelinnen, op rijke sjabrakken3 gezeten, gij die over de wegen gaat, blijft er van spreken,… De naam Hamor die klinkt als “chamor”. Dit betekent ezel en deze naam verwijst naar zijn nobele afkomst4.

De keuze van Jakob om niet in de stad Sichem te wonen staat in evenredigheid met de keuze van Abraham en Isaak om bijvoorbeeld niet in Gerar te wonen. Het werd hen snel duidelijk dat zij als vreemdeling behandeld werden en dat hun eigenaardige levensstijl niet aanvaard werd door de stedelingen. Toch is er bij Dina wat nieuwsgierigheid en gaat zij op verkenning in de stad. Ze is wellicht aangetrokken door onder andere de klederdracht van de meisjes van Sichem en door hun omgang met de jongens en hun dansjes. Josephus denkt dat haar aandacht getrokken werd door een feest5 in de stad. Zonder twijfel is het argeloze meisje op de toen huwbare leeftijd van minimum twaalf jaar er tussenuit geglipt terwijl iedereen in de stam aan het werk was.

 

1 Genesis 37,35.

2 Genesis 24,3-4.

3 Sjabrak is een tapijtje of een zadelstuk in textiel.

4 zie bijdrage: Sichem wordt de eerste stopplaats in Kanaän.

5 Flavius ​​Josephus over de Oudheden van de Joden - Boek 1 Hoofdstuk 21,1.

De commentaren zijn gesloten.