03 juli 2017

De liefde van Sichem.

De drift en het machtsmisbruik maken bij Sichem opeens plaats voor welgemeende liefde. Genesis 34,3-4: 3 Hij verloor zijn hart aan Jakobs dochter Dina; hij hield veel van het meisje en probeerde haar genegenheid te winnen. 4 Daarom zei hij tegen zijn vader Hemor: ‘Zorg dat het meisje mijn vrouw wordt.’ In de Bijbel gebeurt het vaker dat echte liefde pas ontwaakt na de bijslaap. Genesis 24,67: 67 Daarop bracht Isaak Rebekka in zijn tent en nam haar tot vrouw. Isaak kreeg haar lief en vond troost voor het verlies van zijn moeder. Dit schets de evolutie in de liefde van een puur lichamelijk beleven naar een volheid naar lichaam en geest. Zo evolueerde het passionele bloedhuwelijk van de verkrachting van Dina door Sichem naar een intens liefdevol verbond in de overtuiging van Sichem. In het Hebreeuws klinkt het dat zijn ziel “nephesh”1 gesplitst, “dabaq” was naar haar. Hij hield van het meisje en wil zijn leven delen met haar. Eerst wordt ze de dochter van Jakob genoemd en nu wordt duidelijk dat ze een “naarah”, jong meisje is. Dat de liefde niet wederzijds was kunnen we afleiden uit zijn pogingen om de liefde van Dina te winnen. Dat Dina erg wantrouwend werd en niet zomaar de liefdesblijken van Sichem kon aanvaarden, kunnen we heel goed begrijpen na de kwetsende en vernederende ervaring van de verkrachting. Dit is iets dat ze nooit gezien of ware liefde,Dina,Sichem,Chiwwieten,Hebreeuwen,wil het leven delen met Dina,geen wederzijdse liefde,Sara,akkoord van de vader bij een huwelijk,schending van stamgebruiken,Sechemieten,gehoord heeft in haar volksstam. Uit de familieverhalen, die doorverteld werden, herinnerde ze nu dat haar oma, Sara, door een ingreep van de Ene gespaard bleef van een dergelijke negatieve ervaring nadat ze geschaakt werd. Ze dacht er nu ook op dat de huwelijken in haar familie steeds binnen de stam en met het akkoord van de vader voltrokken werden. Ze was als jong meisje nog nooit lang blijven stilstaan bij die verhalen omdat ze nog niet precies begreep hoe alles in zijn werk ging. Ze zou anders meer op haar hoede geweest zijn bij haar nieuwsgierig zoeken van contact met de stadscultuur van Sichem.

Opnieuw komt nu het machtselement naar voor als Sichem zijn vader vraagt om te zorgen dat Dina dan toch zijn vrouw zou worden. Hij wil druk laten uitoefenen. Bewust van de schending van de gewoonte in de familiegebruiken van de Hebreeuwen2 verwijst hij zijn huwelijksaanzoek naar het niveau van zijn vader hoewel hij feitelijk het onschuldig jonge meisje al verkracht had en zo een bloedhuwelijk had afgedwongen. De regeling van huwelijken lag wellicht in beide culturen bij de ouders en in die zin was de zoon van Hemor, de voorname Sichem, ook in de fout gegaan in de ogen van zijn eigen volk tenzij hij als machthebber geacht werd alle rechten te hebben op vrouwen. Dit laatste lijkt onwaarschijnlijk omdat hij beroep moet doen op zijn vader die wellicht de absolute autoriteit was van de stam.

Het verhaal van Dina en Sichem kunnen we veralgemenen naar het contact van de twee cultureel verschillende bevolkingsgroepen: de Hebreeuwen en de Sechemieten, hier Chiwwieten genoemd.  Deze gemengde huwelijken werden steeds gemeden. De Hebreeuwen willen hun volksaard en daarmee hun voor anderen vreemde visie op het bovennatuurlijke zuiver houden van vreemde invloeden. Zij zijn immers het volk van het verbond.

 

1 Genesis 12,13.

2 Genesis 21,21; Genesis 24,3-4.

De commentaren zijn gesloten.