06 juli 2017

Huwelijk in het verbond.

De zonen van Jakob waren thuisgekomen nadat ze hoorden over de dwaasheid die Sichem had begaan, vertrokken ze van bij hun kudden en lieten ze achter bij de andere herders die als dienaars tot de stam behoorden. Vader Jakob was al die tijd sprakeloos, “charash”, gebleven. Hij zweeg tot zijn zonen terug waren van hun Jakob zwijgt,gesprek met Hemor,voorwaarden vn het huwelijk bespreken,Sichem is hevig verliefd op Dina,eenheid van ziel,verbond heeft het teken van e besnijdenis,broers betrokken in het gesprek tussen de vaders,boete voor verkrachting was te onderhandelen,nemen het verbond ernstig,kudden die graasden op afgelegen weiden. De gemoedstoestand van de zonen laat geen stilte toe. Ze reageren beslist heftig van zodra hun vader bevestigde dat Dina geschaakt was en door een man van een andere stam was verkracht en tot vrouw genomen was. Dit was een hemeltergende zaak voor Israël. Ze waren vooral in alle staten omdat Sichem gemeenschap had met hun zuster. Samen met hun vader ontvangen ze Hemor, de vader van Sichem. Genesis 34,8. 8 Hemor sprak met hen en zei: ‘Mijn zoon Sichem is hevig verliefd op uw dochter; ik verzoek u haar aan hem ten huwelijk te geven. Hemor richtte het woord tot hen allen samen. Hemor verwoordt de oprechte liefde van zijn zoon Sichem voor Dina. Sichem verlangt “chashaq” in het Hebreeuws naar de “nephesh”, het wezen, het leven van Dina. Hij wil een verbond van levende zielen. Het verlangen in het Hebreeuws verwijst naar het genot maar evenzeer naar de eenheid van de zielen, het samen leven1. De huwelijksverbintenis roept gelijkenis op met het verbond.

Deze manier van spreken wekt bij het gezin van Jakob een kortsluiting op met het verbonden zijn als besnedenen in het verbond met de Ene. De zielen en het leven kunnen niet gedeeld worden met onbesneden mannen. De Chiwwieten zijn inderdaad naast de Feniciërs een van de stammen die in Kanaän wonen en die de besnijdenis niet toepassen. Dit betekent voor de Hebreeuwen dat ook hun hart niet open kan staan voor de Ene en dat ze evenmin weten welke levensweg te volgen is als volk van de Ene in het land dat de voor hen bedacht is. Het zichtbare teken van het besneden lid ontbreekt hen.

Als Hemor spreekt over “uw dochter” spreekt hij niet alleen Jakob aan maar ook de broers van Dina en heel de stam die leeft in een broeder- en zusterschap. Het Hebreeuwse “bath” wordt gebruikt in een bredere zin dan het andere woord voor dochter, “banah”.

Zoals gebruikelijk in beide stammen vraagt de vader van de jongen aan deze van het meisje om haar ten huwelijk te geven. Er zou na dit verzoek onderhandeld worden tot een overeenkomst bereikt wordt. Bij akkoord zou de bedongen prijs inclusief de boete voor de overtreding1 van de verkrachting betaald worden aan Jakob en zou hij dan ook als vader van de bruid voorzien in een bruidsschat. Maar zover komt het niet. Deze huwelijksvraag loopt achter de feiten aan want Sichem heeft Dina al genomen als vrouw en ze woont ondertussen al in Sichem. Zij leven al samen in gemeenschap en dit is niet wat Jakob voor ogen heeft als hij rekening houdt met het verbond met de Ene. De eensgezindheid van de broers in deze kwestie wijst erop dat zij het als besnedenen ook ernstig menen met het verbond van Jahweh en zijn volk.

 

1 Deuteronomium 7,7 en 10; Deuteronomium 21,11.

2 Deuteronomium 22,28-29.

De commentaren zijn gesloten.