12 juli 2017

Besnijdenis is een bijbels teken van een hogere verbintenis.

Het listige antwoord van de zonen van Jakob was dat de lichamelijke besnijdenis niet volstaat om deel uit te maken van het verbond. Genesis 34,15-17: 15 Slechts op één voorwaarde kunnen wij u ter wille zijn: u moet zoals wij worden, en al uw mannen moeten zich laten besnijden. 16 Dan zullen wij onze dochters aan u uithuwelijken en kunnen wij die van u nemen; dan blijven wij bij u wonen en worden samen één volk. 17 Als u zich echter niet wilt laten besnijden, dan nemen wij onze dochter mee terug en gaan weg.’ Geen sprake van een bruidsschat of geschenken bij de huwelijksvoorwaarden die de broers van Dina stellen. Met deze eis wordt aangetoond wat belangrijk is voor Israël. Het wonen bij een andere stam, het hebben een vrije toegang en de vrijheid daar te leven, te handelen en er grond te verwerven, is voor hen ondergeschikt aan het verbond met Jahweh.

De broers van Dina gebruiken echter dit teken dat voor hen een religieuze betekenis heeft als een louter fysische eis. Ze verbinden er geen verbintenis aan met het bovennatuurlijke zoals het bedoeld was in Genesis 17,9-10: 9 Verder zei God nog tot Abraham: `Gij van uw kant moet mijn verbond onderhouden, gij en uw nakomelingen, geslacht na geslacht. 10 Dit is mijn verbond, dat gij moet onderhouden, mijn verbond met u en uw nakomelingen: Alle mannelijke personen moeten besneden worden.’ Het is opmerkelijk dat Jakob hier helemaal niet deelneemt aan die onderhandelingen. Jakob zwijgt nog steeds even stil als toen hij vernam dat Dina onteerd was. Hij neemt geen standpunt in en bepaalt niets over de huwelijksvoorwaarden. Dit is niet de Jakob die we kennen uit de verhalen voor zijn gevecht met de boodschapper. Die oude Jakob, voor hij Israël werd, zou wel zorgen besnijdenis meer dan lichamelijke ingreep,huwelijksvoorwaarde,ondergeschikt aan het verbond,afspraak bepalen,dina,misbruik van religieuze voorschriftendat hij profijt trekt uit de situatie. Nu zijn het zijn zonen die alle initiatief nemen en als woordvoerders van het toekomstige volk de afspraken bepalen. De kwestie over de toekomst van het volk gaat in dit verhaal over een samensmelting van twee volken en over het in bezit nemen van de streek van Sichem. De toekomst die door Jahweh beloofd werd aan Abraham klonk helemaal anders. Het ging over een volk dat groot zou worden en dat een land toegewezen zou worden door de Ene1. De zonen van Jakob lijken met de keuzemogelijkheid, die ze aan Sichem bieden, het verbond van Jahweh te verloochenen.

De valstrik die ze spannen om bloedwraak te nemen voor het schenden van de eerbaarheid van hun zuster, Dina, wordt verpakt in een religieuze rite. Dit teken heeft voor de Hebreeuwen een speciale betekenis maar is bij andere volken een maatregel van seksuele hygiëne. De zonen van Jakob maken een pijnlijke misbruik van hun religie voor het onderdrukken van anderen. Ze rekenen erop dat de seksuele honger van Sichem hem ertoe zullen aanzetten in de val te lopen en dwingen hem door te dreigen hun zuster weg te halen uit Sichem. Dat was het listige systeem van Jakob die de zwakheden van een ander wist uit te buiten in zijn voordeel.

Veel heilige geschriften worden doorheen de geschiedenis op deze wijze misbruikt doordat beelden en tekenen fout ingeschat worden en uit hun verband gerukt wordt.

 

1 Genesis 12,1-2.

De commentaren zijn gesloten.