13 juli 2017

Sichem akkoord met een besnijdenis.

Het was niet lang wachten op de reactie van de zoon van Hemor, Sichem. Genesis 34,18-19: 18 Hun voorstel beviel Hemor en zijn zoon Sichem; 19 en de jonge man probeerde het onmiddellijk uit te voeren, want hij had zijn zinnen gezet op Jakobs dochter en genoot veel aanzien in zijn ouderlijk huis. De gestelde voorwaarde vonden Sichem en zijn vader Hemor redelijk. De woorden van de zonen van Jakob kenden geen tegenkanting van de kant van Sichem. Sichem zag er geen probleem in om die besnijdenis onmiddellijk uit te voeren. De liefde voor Dina, de dochter van Jakob, was zo oprecht dat dit niet in de weg kon staan. Ook het feit dat hij een eervolle burger was die goed aangeschreven stond was geen hinder om die besnijdenis te aanvaarden als voorwaarde. Hij wist dat hij met het vervullen van deze voorwaarde ook zijn volk zou verbinden tot dezelfde ingreep. Als Sichem het daarmee eens was, zou heel de bevolking van Sichem hem daarin volgen. Als er geen bezwaar kwam tegen deze eis van de zonen van Israël wijst er ook op dat de stam van Jakob aanvaard werd door de bevolking van Sichem. Er werd niets ingebracht tegen de levenswijze van die Hebreeuwse familie en het zou beslist voor het volk van de stad een verrijking zijn als ze een gemeenschap zouden vormen. Ze brachten door hun veehouderij, landbouw en hun handelen een aantal extra mogelijkheden aan de stadbevolking. Een integratie van deze grote familie in de stam van Hemor zou hen als volk ook sterker maken in vergelijking tot desichem besnijdt zich,hemor,dina,bevolking volgt leider,integratie van andere stam,verlies van identiteit,roeping van israël ondermijnd omliggende stammen van hun volksgenoten die de streek waren binnengevallen. Het Semitische volk kende het land en wist hoe om te gaan met de mogelijkheden die de natuur bood. Dit was een van de redenen die de veroveraars uit het noorden aansprak toen ze zich vestigden in het land van Kanaän. De halfnomadische Hebreeuwen waren de perfecte aanvulling voor de stedelingen, die zich militair goed konden beschermen tegen rovers en invallen van andere stammen. Er zou een situatie geschapen worden waar beide families voordeel zouden uithalen. Veeteelt en landbouw zouden een garantie bieden op voedsel en de beschermde steden zouden die voedselvoorraden kunnen beschermen.

Het volk van Jahweh zou echter een groot deel van hun identiteit moeten prijsgeven. Een volk dat steeds op zoek was naar het beter leven, diende hun zoektocht op te geven en zich te vestigen in een stad waar andere gewoonten van toepassing waren. De wet van de stad werd gedicteerd in de poort en de stad sloot zich zelfgenoegzaam op voor de noden die in het land waren om zelf een onbezorgd leven te leiden. De Hebreeuwen leefden onder een andere wet waar broederschap en eerlijke verdeling voorop stond. Zij hadden een ander rechtvaardiging en hadden de opdracht hun zegening te delen met andere volken, alle volken zouden zij tot zegen zijn en dit rijmt niet met het leven binnen een stedelijk systeem.

De liefde van Sichem voor Dina mag dan nog zo groot geweest zijn, zijn mentaliteit en zijn culturele achtergrond zouden de identiteit van de dochter van Jakob en de roeping van heel dat volk ondermijnen. Hun mentaliteit liet niet toe dat een heerser het zoekende geestelijk leven stillegde. De Hebreeuwen zouden hun ziel niet voor een verzadigd en genoegzaam bestaan verkopen zoals de Faust van Goethe.

De commentaren zijn gesloten.