19 juli 2017

Genocide is geen goddelijke weg in het verbond.

genocide,chiwwieten,hemor,sichem,plunderen,geen dankbaarheid voor de overwinning,onrechtvaardige strijd,moordadig optreden,perfece weerwraak,simeon,levi,juda,gezegende aartsvaderDe Chiwwieten met hun vorst, Hemor, en zijn zoon Sichem werden van de kaart geveegd door het listige manoeuvre van de zonen van Jakob. Genesis 34,27-29: 27 De zonen van Jakob stortten zich op de verslagenen en plunderden de stad, omdat men hun zuster onteerd had. 28 Schapen, runderen en ezels, alles wat in de stad of op het land was, maakten zij buit. 29 Alles wat zij bezaten, al hun kleine kinderen en hun vrouwen, namen zij gevangen en zij plunderden de huizen leeg. De plundering die volgde op de moordpartij is weergaloos vergeleken met de manier waarop hun stamvader Abraham omging met de oorlogsbuit bij zijn achtervolging van de coalitie van Kerdorlaomer1. Abraham nam geen buit voor hem en betoonde zijn dankbaarheid aan de Ene voor de overwinning door de gave van tienden aan Melchisedek. Hier voeren de Hebreeuwen een onrechtvaardige strijd en is er geen sprake is van de Ene. Net als hun vader Jakob, vroeger, denken zijn zonen eigenhandig de beloften van het verbond te kunnen realiseren. Ze maken echter hun eigen situatie steeds moeilijker binnen de bevolking van Kanaän door hun bedrieglijk en moorddadig optreden. Deze wrede afslachting en deze plundering onder het mom van religie, zijn de ergste vijanden van de waarheid. Deze acties roepen afkeer op zodat de mensen zich afwenden van de kernboodschap van het verbond.

Als reactie op de rijkdom die de bevolking van Sichem wou bereiken met hun besnijdenis lijkt dit voor hen de perfecte weerwraak. De besnijdenis ging bij de stedelingen in vers 23 immers om het verwerven van bezit, goederen en vee. De Hebreeuwen nemen in vers 28 het kleinvee, de runderen, de ezels en alles wat nog in de stad en het platte land was. Als we deze afloop van de vergelding bekijken zouden we verkeerdelijk kunnen denken dat de Hebreeuwen gezegend waren met de buit. Maar er is geen dankbaarheid voor de zegen van de Ene te bespeuren bij deze overwinning.

De bedoeling van de besnijdenis voorgesteld door Hemor en Sichem aan de leden van hun stam was één volk van gelijkberechtigde burgers te worden onder hetgenocide,chiwwieten,hemor,sichem,plunderen,geen dankbaarheid voor de overwinning,onrechtvaardige strijd,moordadig optreden,perfece weerwraak,simeon,levi,juda,gezegende aartsvader gezag van Sichem. Na de liquidatie van alle mannen van Sichem oefenen de Hebreeuwen echter de onderdrukking uit van dat volk en nemen kinderen en vrouwen gevangen. Deze buit aan mensen worden beschouwd als slaven en is bedoeld om het volk van Israël te laten toenemen.

De genocide op het volk van Sichem kan door de oppervlakkige lezer beoordeeld worden als een actie die past in de realisatie van het verbond en zou zo kunnen gerangschikt worden onder de godsdienstoorlogen. De lezers die aandacht hebben voor het hele verhaal zullen echter te weet komen dat Simeon en Levi, stamvaders zijn die geen beroep meer kunnen doen op de erfenis gebaseerd op hun geboorterechten als kinderen van Israël. Het zal Juda, de vierde zoon van Lea en Jakob die de stamvader zal worden van de Judeeërs. Hij zal de traditie van de gezegende aartsvaders voortzetten. Voor het einde van dit hoofdstuk zal Jakob de reden geven voor de afwijkende behandeling van het erfdeel van Simeon en Levi in de kwestie van het beloofde land per stam2. Omwille van deze weerzinwekkende moorden worden ze onterfd en krijgen zij geen zelfstandigheid in het volk van Israël.

 

1 Genesis 14,17-24.

2 Jozua 19,9 en Deuteronomium 10,9.

De commentaren zijn gesloten.