07 augustus 2017

De wenszoon is een gewenste zoon voor Jakob.

De stam Israël is nu een feit. De offermaaltijd en het verblijf in de sfeer van het huis van de Ene ruimen de plaats voor het leven van alledag met zijn uitdagingen. Het bevel om zich in Betel te vestigen is een vraag van de Ene om hem te volgen. Dit verbond werd plechtig gevierd. Genesis 35,16-17: 16 Na hun vertrek uit Betel, even voor Efrata, bracht Rachel een kind ter wereld. De bevalling was moeilijk. 17 Tijdens die zware bevalling zei de vroedvrouw tegen haar: ‘Wees maar niet bang, want je krijgt weer een zoon.’ Het gezin van Jakob krijgt er nu nog een telg bij. In uitzondering tot zijn vorige kinderen wordt er nu een zoon geboren in Kanaän. De geboorte net na het engagement van het volk in Betel is heel speciaal. Het is een stam israël,betel,geboorte in kanaän,rachel,efrata,verlangen naar tweede zoon,jongere broer van jozef,vruchtbaar,groei van het volk israël,bethlehem,huis van het brood,kind gered bij geboorte,nog een zoon,jakobkind dat geboren wordt na de bevestiging door het volk van Israël van het verbond met de Ene.

De stam Israël was vertrokken uit Betel toen Rachel nog voor ze in Efrata waren nog een zoon baarde. Rachel was zeer bemind door Jakob maar bleef lang kinderloos. Ze verlangde heel sterk naar een zoon van Jakob want zonder zoon was zij als dood1. Met die woorden drong ze aan bij Jakob. Haar ellende werd gezien door de Ene en ze werd verhoord. Toen werd haar eerste zoon, Jozef, geboren voor ze vertrokken uit Haran. Na zijn geboorte maakt Jakob bekend dat hij wil vertrekken. Eerst zal hij zijn veestapel en zijn bezittingen moeten verdienen bij Laban. Rachel had bij die eerste geboorte de wens uitgesproken nog een zoon te krijgen2.

Efrata is een naam die een vruchtbare streek suggereert. Het basiswoord is “parah” en dat betekent vruchten dragen, vruchtbaar zijn, groeien en vergroten. Deze betekenissen passen volledig in de geboorte waarover hier verteld wordt. Rachel had voor de tweede keer, zoals ze wenste, de vrucht van de liefde van Jakob gedragen. Daardoor werd ook voldaan aan de groei van het volk van Israël3, en vergroot de stam van Jakob. De naam Bethlehem staat in nauw verband met de naam Efrata want betekent “huis van het brood”. Het gaat ook over een vruchtbare streek maar dan meer bepaald over een streek waar de granen groeien voor het brood. Door Efrata te vermelden weten we dat het over het Bethlehem bij Jeruzalem gaat. Dit is een belangrijke Bijbelse plaats4. Het is even voor de stam Israël in Efrata komt dat een tweede zoon van Jakob geboren wordt uit de vrouw op wie hij al lang verliefd was. Daarmee is de basis gelegd voor de verdere uitbreiding van het volk van Israël. De stam Israël zal weldra heel vruchtbaar worden.

De geboorte was zeer moeilijk en de vroedvrouw stelde Rachel gerust door te zeggen dat haar wens van een tweede zoon uitgekomen was. Het kind was gered.

Wees niet bang, klinkt eigenaardig in onze oren. In een overtuiging waar vruchtbaarheid belangrijk is om veel nageslacht te hebben, is dit een uitdrukking die bevestigt dat de moeder haar plicht gedaan heeft en dat er haar geen schande treft. Haar wens om nog een, “gam” in het Hebreeuws, zoon te kunnen schenken aan Jakob was voldaan.

 

1 Genesis 30,1.

2 Genesis 30,23-25.

3 Genesis 35,11.

4 geboorteplaats van David en van Jezus.

De commentaren zijn gesloten.