22 augustus 2017

Esau huwt Hettitische vrouwen uit het bezette Kanaän.

Rebekka had een grondige hekel aan de Hettitische vrouwen van Esau en maakte haar ongenoegen duidelijk aan haar man, Isaak1. Genesis 26,34-35: 34 Toen Esau veertig jaar was, huwde hij Jehudit, de dochter van de Hethiet Beeri, en Basemat, de dochter van de Hethiet Elon. 35 Deze vrouwen waren een kwelling voor Isaak en Rebekka. Om in de gunst van zijn ouders te komen net zoals zijn broer Jakob zou Esau dan huwen met een andere nicht. Hij koos een andere vrouw in Genesis 28,9: 9 Daarom begaf hij zich naar Ismaël en nam naast de vrouwen die hij reeds had, ook nog Machalat, een dochter van Abrahams zoon Ismaël en een zuster van Nebajot, tot vrouw. Deze namen verschillen van wat we nu lezen in Genesis 36,2-3: 2 Esau was gehuwd met Kananitische vrouwen, met Ada, een dochter van de 8 22 a Bijbel 964 a.jpgHethiet Elon, met Oholibama, een dochter van Ana, de zoon van de Chiwwieten Sibon, 3 en met Basemat, een dochter van Ismaël en een zuster van Nebajot. De namen van de vrouwen en hun vaders worden hier behoorlijk door elkaar gehaald. Het is uiteraard mogelijk dat na de drie eerste vrouwen die Esau al had, toen Jakob nog niet zo lang naar Haran vertrokken was, hij er nog andere vrouwen huwde. Anderzijds is het ook mogelijk dat de vrouwen een andere naam kregen omwille van een andere eigenschap die overheerste in hun latere leven. Dit gebeurt vaker in het Bijbelse verhalen2. Voor hun vaders kan deze naamsverandering ook op deze manier verklaard worden. Het lijkt ons ook niet onmogelijk dat in functie van de opstelling van de stamboom van Esau de vrouwen die kinderloos bleven niet in beschouwing werden genomen. Een van de Hettitische vrouwen komt inderdaad niet meer voor. Jehudit de dochter van Beeri valt buiten de selectie. Als we ons de betekenissen van deze namen in herinnering brengen, ging dit over een Hettitische dochter die in Juda woonde van een vader die iets had met waterbronnen en putten. Het mislukken van de samenstelling Hethieten, Juda en waterbronnen kan ons iets te kennen geven over de voorbestemde landstreek Juda. Geen ander volk dan dat van Israël kan daar, ondanks de bronnen, vruchtbaar zijn. Het huwelijk van Esau met Jehudit was inderdaad al minstens twintig jaar onvruchtbaar.

Basemat, de dochter van Elon, kent mogelijks een verandering van naam en wordt nu Ada genoemd. Bouwend op de betekenissen van de namen kunnen we zeggen dat zij die vroeger als belangrijkste eigenschap haar welriekendheid was, nu genoot van de appreciatie van Esau en kon pronken met haar in het oog springende sieraden. Dit wellicht figuurlijk omwille van de zonen die ze baarde voor Esau. Nu is het ook mogelijk dat Esau nog een tweede dochter van Elon huwde die dan wel op geslachtslijst prijkt. We zouden dan kunnen vermoeden dat de welriekende Basemat dan ook niet vruchtbaar was. Elon was immers een te belangrijke Hethiet om als gevestigde waarde in Kanaän3 geen rol te spelen in de opbouw van de macht van Esau en zijn afstammelingen. Elon, de schoonvader van Esau, leverde hem dus zowel Basemat als Ada als vrouwen.

 

1 Genesis 27,46 doet vermoeden dat Genesis 26,34-35 een bijgevoegde stelling is die niet past in dit hoofdstuk en eigenlijk logisch beter zou passen na Genesis 27,46.

2 Genesis 11,29.

3 Zie bijdrage: Machthebbers leven vanuit een andere visie.

De commentaren zijn gesloten.