24 augustus 2017

Het huwelijk met een dochter van Ismaël.

In het derde vers van dit hoofdstuk lezen we dat Esau gehuwd was met Basemat. De schrijver omschrijft haar als de dochter van Ismaël en de zuster van Nebajot. De naam van haar oudste broer is wellicht opgenomen omdat eerstgeboren broers zoals Simeon en Levi, de zonen van Jakob, voor Dina en Laban voor Rebekka als huwelijksbemiddelaars optreden. Opnieuw is er een opmerkelijk verschil in de naam van deze derde vrouw van Esau in Genesis 28,9: 9 Daarom begaf hij zich naar Ismaël en nam naast de vrouwen die hij reeds had, ook nog Machalat, een dochter van Abrahams zoon Ismaël en een zuster van Nebajot, tot vrouw. Volgens dit vers noemde Basemat vroeger Machalat. Machalat, betekent ziekte of is ziek geweest. Ziekelijkheid komt in de overdrachtelijke manier van schrijven in de Bijbel overeen met dorheid en niet openstaan voor de Ene en voor het anders leven dan als de 8 24 a Bijbel 952 a0002.jpgbesnedenen van hart. Ondertussen is al voldoende duidelijk geworden dat Esau niet de erfgenaam zal worden van het ideeëngoed van Abraham en is deze naam niet meer zo belangrijk voor de duiding van het verhaal. Nu heeft zijn derde vrouw haar plaats veroverd als stammoeder in de clan van Esau. We herinneren ons dat de stam van Jakob beschouwd werd als stinkend, “baash” in het Hebreeuws, omdat ze door hun listigheid en meedogenloze moordpartij niet meer aanvaard werden door de stammen in de nabijheid van Sichem1. Basemat heeft nu de naam welriekend te zijn omdat iedereen haar had aanvaard in de clan van Esau. Dat in tegenstelling tot de houding van de stam van Israël die haar door haar vorige naam beschouwde als een zieke omwille van haar foute manier van leven. Er was ook al niet te leven met de eerste vrouwen van Esau. Genesis 27,46a: 46a Rebekka zei eens tot Isaak: `Het leven valt mij zwaar met die Hettitische vrouwen. Maar ook de keuze van Esau voor Machalat was fout in de ogen van zijn ouders. Haar naam moest toen duidelijk maken dat ze ook niet paste bij het volk Israël. Haar nieuwe naam bij stam van Esau is een eerherstel. In Israël echter wordt die welriekendheid in verband gebracht met het offeren van wierook aan andere goden. Interpretatie van namen is inderdaad erg veelzijdig en is sterk afhankelijk van het standpunt van de uitlegger. Ook de ander namen van de stammoeders, die hier opgenomen zijn in de geslachtslijst van Esau, zijn veelzeggend. De naam van de eerste vrouw van Esau, Ada, wordt vertaald met de goede eigenschap van het zijn van een sieraad voor Esau wellicht omwille van de geboorte van de eerste zoon van Esau. Het woord “adah” staat immers in nauw verband met “edah” wat familie, menigte en gemeeenschapsvorming2 kan omvatten. De betekenis van de naam Oholibama is deze van de hoge tent, die plaats bood aan meerdere zonen. “Ohel” betekent huis ook in de zin van nakomelingen in een geslacht. “Bamah” betekent hoog of verheven en wijst figuurlijk op een gunstige waardering. Oholibama zou dan de stammoeder zijn van gewaardeerd geslacht.

 

1 Genesis 34,30 en bijdrage: Jakob is geschokt door de wreedheid van zijn zonen.

2 Exodus 12,3.6.47; Exodus 16,1.2.9.10; Exodus 17,1; Exodus 35,1.4.20; Leviticus 1,2.53; Numeri 8,9.20 …. Jozua 22,16.18.20; Psalm 22,16 en 68,30.

16:38 Gepost door De nieuwe filosoof van Oudenburg in gedachten, Verhalen uit de Bijbel | Permalink | Commentaren (0) | Tags: machalat, ismaël, esau, baash, niet aanvaarden, basemat, rebekka, ada, oholibama

De commentaren zijn gesloten.