29 augustus 2017

Esau vertrekt met zijn groot bezit naar een land dat hem nog machtiger zal maken.

Esau had in al die tijd ervaren dat Edom een goede streek was om met zijn stam naar toe te trekken. De wilde natuur en de bergen trokken hem aan in de vlakten, die bevloeid werden door de waterstromen die uit de bergen, waren bezaaid met een weelderige groei te vergelijken met de beharing van de pas geboren Esau. In Genesis 25,25 stond er in het Hebreeuws dat Esau “sear” was en deze verwijzing ging zowel naar het Seïrgebergte als naar de vegetatie. Twee generaties vroeger kon Lot, de neef van Abraham, ook niet weerstaan aan de lokroep van een andere vruchtbare streek1. Uit dit verhaal over Sodom hebben we al geleerd dat de materiële welvaart zo kan verblinden dat er geen ruimte meer is voor 8 29 a Bijbel 1006 b0002.jpgrechtvaardigheid, zorgzaamheid en spiritueel welzijn. De Bijbel geeft steeds te kennen dat dergelijke samenlevingen waar machthebbers bepalend zijn spanningen ontstaan. Dergelijke structuren zijn gedoemd ten onder te gaan. Esau vertegenwoordigt de natuurlijke menselijke, krachtige, onafhankelijke, in staat om de problemen van het leven met zijn eigen middelen aan te pakken. Hij heeft geen god nodig ook niet de god van Jakob. Daarom vertrekt Esau weg uit het land van Kanaän, het beloofde land dat uitnodigt tot solidariteit, naar een land dat hem overvloed biedt. Genesis 36,6: 6 Esau verliet zijn broer Jakob, met zijn vrouwen, zonen en dochters en al zijn huisgenoten, met zijn bezittingen, met al zijn vee en alle eigendommen die hij in Kanaän verworven had, en ging naar een ander land. Zonder enig conflict tussen de tweeling vertrok Esau na het overlijden van zijn vader Isaak nam Esau afscheid van zijn broer Jakob. Het vorige verhaal over het orakel van Rebekka gedurende haar zwangerschap van de tweeling liet al verstaan dat er twee volken zouden ontstaan2. Verder stemt deze scheiding tussen de twee broers helemaal overeen met de verkoop van eerstgeboorterecht3 door Esau, de zegen4 en vooral de zending5 die Jakob van zijn vader Isaak had ontvangen.

Al wat Esau meeneemt naar het andere land heeft hij bemachtigd toen hij in Kanaän woonde. Hij huwde zijn vrouwen en kreeg zonen en dochters in het beloofde land. Zijn dienaars, dienaressen en zijn bezittingen hebben hun oorsprong in het land van zijn vader. Met heel zijn erfenis vermeerderd met wat hij als heerser bemachtigde trekt hij nu definitief richting Edom. Daar is ook de veestapel bij die hij van zijn broer als genegen geschenk kreeg. In het Hebreeuws staat er “vanuit het (ge)zicht van Jakob”. Eerst nam Esau afscheid van zijn gestorven vader en nu is het van zijn broer dat hij afscheid neemt. Hij gaat met zijn hele stam voorgoed een andere levensweg dan het volk Israël.

Hij trekt naar een ander land. Dit is een land van bezit en veroveringen maar geen land van belofte zoals Kanaän dat voorbestemd is voor het volk dat geroepen is Israël te zijn, volk van en voor de Ene. Binnen de Bijbelse visie strookt dit vertrek met de woorden van de zegen die Isaak uitsprak over Esau. Genesis 27,39: 39 Daarop nam zijn vader Isaak het woord en zei: `Ver van de vruchtbare grond zul je wonen, ver van de dauw uit de hemel van boven. De dauw uit de hemel heeft Esau niet nodig want hij kiest voor het meest vruchtbare land dat hem nog meer vermogend en machtiger zal maken. Hij zal veel bezitten maar niet alles hebben zoals Jakob6.

 

1 Genesis 13,1-3.

2 Genesis 25,23.

3 Genesis 25,30-34.

4 Genesis 27,28-29.

5 Genesis 28,3-4.

6 Genesis 33,9-11 en bijdrage: Esau heeft genoeg maar Jakob heeft alles.

De commentaren zijn gesloten.