30 augustus 2017

Een verklaring voor mensen die de andere logica hanteren zoals Esau.

Net als bij Lot wordt ook een gelijkaardige verklaring gegeven van het uiteengaan van de kinderen van Isaak. Het is in wederzijds akkoord dat ze uit elkaar gaan. Niet in geschil maar om praktische redenen splitsen de wegen van de tweeling. Dit is een andere visie dan deze die in vorige teksten aan bod kwam1. Genesis 35,7-8: 7 Hun bezit was zo groot, dat zij niet bij elkaar konden blijven; het gebied waar ze rondzwierven, kon hen en hun kudden niet onderhouden. 8 Esau, ofwel Edom, vestigde zich in het Seïrgebergte. Geen sprake van afstand van het eerstgeboorterecht of van de zegen van Isaak voor Jakob. Een louter materiële overweging rechtvaardigt het wegtrekken van Esau. Dit zat er aan te komen want verschillende elementen zoals het orakel dat Rebekka droomde, de uiterlijke eigenschappen die de pasgeboren Esau toegeschreven werd en de communicatie in de verhalen over hem.

Kanaän wordt hier ook beschreven als het land waar ze rondzwierven. Het Hebreeuws gebruikt de term “magor” en dit betekent rondtrekken als vreemdelingen. Dit werkwoord is gelijk aan het zelfstandig naamwoord “magor” en dit betekent vrees. Hieruit kunnen we afleiden dat hun verblijf in Kanaän niet zonder problemen is en dat ze rekening moeten houden met de bevolking, die daar een vaste woonplaats heeft. Dit kwam al duidelijker aan bod in het verhaal8 30 a Bijbel 932 a.jpg van Abraham met Lot. Er was onvoldoende plaats voor hen als nomaden want er woonden toen ook Kanaänieten en Perizzieten in het land2. Deze situatie is een paar generaties verder nog niet veel gewijzigd want bij de huwelijk van Esau met vrouwen aan Kanaän is er sprake van nog andere stammen. De Hethieten en de Chiwwieten komen in die teksten dan naar voren als belangrijke bewoners van de streek. De naam Kanaänieten slaat op de bewoners van het land en onder diezelfde noemer zijn er de meer dan tien stammen die bedoeld worden in de Bijbel. Het is niet altijd duidelijk welke van dit tiental stammen3, die er woonden, de schrijver precies bedoelt. Feit is dat Kanaän op het moment dat de erfenis van Isaak openvalt geen bezit van de Hebreeuwen is. Het ene stukje land dat zij tot nu in bezit hebben genomen is de begraafplaats van Makpela, gekocht door Abraham. Dit gegeven kan ook de keuze van Esau bepaald hebben. Esau had zich sterk gemaakt als stam in Kanaän ondermeer door zijn huwelijken met vrouwen uit heersende stammen. Esau heeft ondertussen ondervonden in zijn veroveringstochten dat het Seïrgebergte en de streken eromheen gemakkelijk in te nemen gebieden waren die daar bovenop nog veel mogelijkheden boden. De schaars beschikbare weiden voor rondtrekkende nomaden in Kanaän waren niets vergeleken met wat de natuur bood rond het Seïrgebegte. Esau die ook Edom had als bijnaam ging zich daar vestigen en gaf zijn toenaam aan deze landstreek. Het bezit van dit land bood hem meer zekerheid dan de belofte van de Ene aan Abraham. Esau koos voor een materieel bezit op een zestigtal kilometer gelegen van Hebron boven een verbond over een land en een volk met een goddelijk karakter.

 

1 o.a. Genesis 32, 3 en Genesis 33,14-16.

2 Genesis 13,7b.

3 De oorspronkelijke niet Semitische stammen, de stammen die binnenvielen vanuit het noorden of de afstammelingen van de zoon van Cham, Kanaän, uit Genesis 10,15; 23,3.5.7.10.16.20; 25,10; 27,46; 49,32.

De commentaren zijn gesloten.