04 september 2017

De zonen van Reüel.

De zoon van Basemat die geboren werd als tweede zoon zorgt voor nog meer kleinzonen voor Esau. Genesis 36,13: 13 Reüels zonen zijn Nachat, Zerach, Samma en Mizza. Dat zijn de zonen van Esaus vrouw Basemat. Ook de betekenis van de namen van die zonen zullen we proberen te plaatsen als stamvaders van stammen in Edom.

Nachat dat afgeleid is van "Nachath" kan veel betekenissen hebben. In de eerste plaats wijst het op een verband met de oorsprong, de afkomst. Dit is dan zoon van Reüel en kleinzoon van Esau en Basemat of achterkleinzoon van Isaak maar ook van Ismaël, die beiden broers waren en zonen van Abraham. Nachat is dus via twee familielijnen bedachterkleinzoon van stamvader Abraham. Een ander betekenis staat in verband met het werkwoord "nuwach" dat eerder zou uitgelegd kunnen worden door "het geplaatst worden" in een stammenverbond en ook op die plaats verblijven. Een verklaring die dan afgeleid is van het Aramese woord "necheth" wijst dan in de richting van het afdalen of naar beneden plaatsen. Allemaal verklaringen die ons vele mogelijke denkbeeldige weergaven kunnen opleveren gebaseerd op de betekenis van zijn naam.

De tweede zoon van Reüel kreeg de naam Zerach dit betekent stijgende reüel,nachat,zerach,samma,mizza,basemat,esua,abraham,denkbeeldige weergaven,lichtstraal,verdriet,angstlichtstraal. Het werkwoord dat de basis van deze naam is betekent opstaan en stijgen van de zon en ook zwellen of omhoog komen en dit zowel letterlijk als figuurlijk. In het Hebreeuws heeft de figuurlijke betekenis steeds voorrang en zouden we kunnen besluiten dat Zerach de eerste zoon van Reüel overtreft.

De naam van de derde zoon, Samma, klinkt niet zo positief. Verdriet en woestijn zitten in de mogelijke vertalingen van "shammah". Het stamwerkwoord, "shamem" is verbaasd zijn, verwoest worden, liegen beroofd zijn, zelf oorzaak zijn van vernietiging. Duidelijk geen succesverhaal voor deze stam.

Angst straalt uit de naam van de vierde zoon van Reüel, Mizza. Mizza zou betekenen dat hij bang was voor terreur. Afkomstig van het werkwoord "nazah" dat besprenkelen maar ook opschrikken1 betekent. De stad of de plaats Massa kan wellicht in verband gebracht worden met deze naam temeer omdat de naam van deze stad gelijkenissen vertoont met de naam van de zevende zoon van Ismaël, Misma. Dat ligt in evenredigheid met de familielijn door Basemat binnengebracht bij het nakomelingschap van Esau.

Het voorlopige totaal van de kleinzonen van Esau ligt nu op tien.

 

1 Jesaja 52,15.

Post een commentaar