05 september 2017

Dit zijn kleinzonen en zonen van Esau.

Het blijft bij tien kleinzonen die een vermelding krijgen in de stamboom van Esau. Bij de zonen van Oholibama worden geen kleinzonen vermeld. Genesis 36,14: 14 Zonen van Esaus vrouw Oholibama, de dochter van Ana, de zoon van Sibon, zijn Jeüs, Jalam en Korach. Deze tak van de stamboom is de jongste en we mogen vermoeden dat de kleinkinderen die hij heeft van zijn oudste zonen nagenoeg even oud zijn als de kinderen die Esau heeft bij zijn latere huwelijk met Oholibama terwijl hij zijn intrek neemt in de streken van het Seïrgebergte. Toch gaan we ook hier een generatie verder in de afstamming maar dan in omgekeerde richting. De grootvader van Oholibama, Sibon, is een terugblik naar het verleden en brengt een nieuw perspectief in de stamboom. De vertaling van deze naam is "hyena". In het eerste vers van dit hoofdstuk werd al verteld dat Sibon een Chiwwiet was. Net als de Chiwwieten van Sichem had de stam van Sibon in hun beweging naar het zuiden ook gebied veroverd. Het is mogelijk dat deze Chiwwitische stam via de woestijn richting Seïr trok. Esau nam deze stam die ondertussen in de bergen woonde door zijn huwelijk met Oholibama op in zijn clan. Abraham werd het land beloofd door Jahweh waar onder andere ook de Chiwwieten woonden1. Het ging daar over de Chiwwieten die in Kanaän woonden. De Chiwwieten, die elders woonden, vielen niet onder deze belofte. De Chiwwieten die in Edom woonden werden door het huwelijk met Oholibama symbolisch opgenomen in het volk van Edom. Esau had nog geen contact met de Chiwwieten toen zijn moeder Rebekka nog leefde. Hij huwde toen met Hettitische vrouwen2 staat er te lezen. In het begin van dit hoofdstuk staat dat Esau huwde met Kananitische vrouwen. De opsomming daarna doet ons onterecht vermoeden dat ook Oholibama daartoe behoorde. Dit huwelijk is echter zeker na de uitspraak van Rebekka gekomen en zelfs na het kleinzonen van esau,oholibama,ana,sibon,seïrgebergte,hyena,chiwwiiet,opnemen in het volk van edom,hettitische vrouw,berseba,veroveringen van esauhuwelijk met Machalat, die later de naam Basemat kreeg. Dat de kinderen van de vrouwen van Esau in Kanaän geboren werden bewijst niet dat hij die vrouwen ook in Kanaän zou gevonden hebben. Het is alvast zeker dat hij Basemat een dochter van Ismaël niet in Kanaän gezocht had. Dit zal evengoed gelden voor Oholibama. Het zou ons niet verbazen dat vrouwen van Esau samen met zijn stamgenoten in het veilige Berseba woonden en dat ze daar in het zuiden van Kanaän ook bevallen zijn van hun kinderen. Voor de kinderen van Oholibama is dit niet zeker. Esau zelf trok rond met zijn manschappen op jacht en veroverde ondertussen gebieden in en rond het Seïrgebergte. Voor de dood van Isaak was Berseba de thuisbasis van de clan van Esau. Daar nam zijn nageslacht uitbreiding over een periode van meer dan twintig jaar. Dit kan ook het leeftijdsverschil zijn tussen zijn kinderen. Zijn oudste zonen kunnen dus gemakkelijk een generatie verschillen met zijn jongste zonen die hij bij Oholibama verwekte. Hij heeft dus kleinkinderen die even oud zijn als de zonen van Oholibama. Nu hij weggetrokken is uit Kanaän en in Edom gaat wonen met zijn hele stam, is de tijd aangebroken om iedere stam te omschrijven, bij naam te noemen en een plaats te geven in het nieuwe land.

 

1 Genesis 15,18-20. Zie voetnoot 3 na bijdrage: Een verklaring voor mensen die de andere logica hanteren zoals Esau.

2 Genesis 26,34.

Post een commentaar