07 september 2017

De andere bewoners van het Seïrgebergte.

Esau en zijn nakomelingen uit Kanaän zijn blijkbaar niet de enigen die het Seïrgebergte bewonen. Genesis 36,20-21: 20 Dit zijn de zonen van de Choriet Seïr, de oorspronkelijke bewoners van het land: Lotan, Sobal, Sibon, Ana, 21 Dison, Eser en Disan. Dit zijn de stamhoofden van de Chorieten, de zonen van Seïr, in Edom. De schrijver geeft ons een even omslachtige lijst van de andere stammen die Edom bewonen. Dit ook om de oorsprong van Oholibama, de derde vrouw van Esau, in te passen in een oudere stam van de oerbewoners van Seïr. Daarom gaat de schrijver bij deze familiestamboom terug naar de oorspronkelijke stamvader van het volk dat er woonde voor Esau er zich kwam vestigen. Wellicht zullen ook hier enkele namen met hun betekenis ons iets leren over de Chorieten die afstammen van Seïr. De Chorieten hebben hun naam niet van hun stamvader maar van Chori, een zoon van Lotan en kleinzoon van Seïr. De naam verraadt dat het grotbewoners of holbewoners waren. Het Hebreeuwse "Chor" betekent immers grot of spelonk en staat in verband met "chuwr" dat hol betekent. Ook hier worden we wellicht in contact gebracht met mythische voorhistorische voorouders en het is opmerkelijk dat de naam Chorieten of Horieten gebaseerd is op de derde generatie. De betekenis van "seir", de naam van de eerst vermelde voorouder, kennen we als harig uit de beschrijving van de geboorte van de tweeling van Rebekka1, als eigenschap van Esau. De eerste zoon van Seir is Lotan, een naam afgeleid van het Hebreeuwse "lot" dat overeenkomt met het bedekt zijn en van "lut", omzwachtelen of verhullen.

De andere namen hebben ook telkens een betekenis. Zo wordt "shobal" als stromend vertaald te vergelijken met "shebal" dat overstromen betekent. Wellicht bewoners van het seïrgebergte,chorieten zonen van seïr,edom,oerbewoners,grotbewoner,sibon,rivier,samensmelten van culturen,dierenamen en jacht,lotan,eserwoonde deze familietak dicht bij een bergrivier. Sibon2 komt van hyena. Deze naam kwam ook al voor in de stamboom van Oholibama, de derde vrouw van Esau. Toen werd Sibon als grootvader van Oholibama een Chiwwiet genoemd. De naam Chorieten is wellicht later toegepast door de versmelting van beide stammen door huwelijk. Ook de Chiwwieten vestigden zich dan wellicht als spelonkbewoners in het Seïrgebergte. Deze versmelting herhaalt zich want bij het huwelijk van Esau met Oholibama zullen alle stammen later onder de noemer van Edomieten komen. Het wordt stilaan duidelijke waarom er ook aandacht besteed wordt aan de geschiedenis van die andere stammen van Seïr, nageslacht van Seïr. De naam Ana, die we vertaalden met verhoord gebed3, is ook al een herhaling van de naam van de vader van Oholibama, die geïnspireerd zou kunnen zijn op de naam van de broer van de grootvader van Oholibama. De versmelting van het gebruik van namen geeft te kennen dat culturen gemeenschappelijk worden.

Dison en ook Disan, beide te vertalen als gazelle of antiloop, zijn dan weer dierennamen waarop gejaagd kan worden. Dit mag ons laten besluiten dat veel families van de jacht leefden. Dit was ook een eigenschap die aan Esau toegeschreven werd en dit tot genoegen van zijn vader Isaak die een stukje wild niet versmaadde4. Ook het gebruik van dierennamen voor personen is niet echt een Hebreeuws gebruik en valt hier op door het vaker voorkomen bij Chiwwieten en Chorieten.

Eser wordt vertaald door schat of kostbaarheid en samen met de eerste naam Lotan, die klinkt als verborgen, zou het Seïrgebergte kunnen beschreven worden als een gebied waar vele schatten verbogen zijn voor jagers en plukkers voor de oerbewoners van het Seïrgebergte en de streken errond.

Deze zonen van Seïr zijn de stamhoofden van de Chorieten en worden zonen van Seïr in Edom genoemd. In deze laatste samenvattende stelling zit de naam Edomieten al verscholen als toekomstvisie op de volgende generaties.

 

1 Genesis 25,25 en bijdrage: Namen geprojecteerd naar de toekomst.

2 zie bijdrage: Dit zijn kleinzonen en zonen van Esau.

3 zie bijdrage: Esau huwt ook een Chiwwitische uit Kanaän; voetnoot 3.

4 Genesis 27,2-4.

Post een commentaar