14 september 2017

De eerste koningen van Edom.

De samensmelting en het ontstaan van een nieuw volk in Seïr, de Edomieten, wordt in relatie gebracht tot de geschiedenis van Israël. Die acht koningen van Edom waren er voor dat Israël een koning had. Dit fragment verraadt dat zeker dit tekstgedeelte geschreven werd toen de schrijver al wist dat Israël een koning had.

Genesis 36,31-39: 31 En dit zijn de koningen die in Edom geregeerd hebben voordat de Israëlieten een koning hadden. 32 Koning in Edom was Bela, zoon van Beor; zijn stad heette Dinhaba. 33 Bela werd na zijn dood opgevolgd door Jobab, zoon van Zerach, uit Bosra. De schrijver blikt minstens acht generaties terug in de tijd met de lijst van de koningen van Edom. Deze koningen worden voorgesteld met hun naam, de naam van hun vader en de plaats van hun verblijf. Hieruit blijkt dat het koningschap in Edom niet erfelijk is van vader op zoon. Wellicht zal er na de dood van een koning steeds opnieuw door de hertogen gekozen worden voor een koning die bij machte was het hele volk te beschermen. Ofwel werd deze verkozen ofwel werd de titel bekomen na een strijd tussen verschillende hertogelijke stammen.

Als we de betekenissen van de namen van de koningen, hun vaders en hun steden kunnen achterhalen zitten daar misschien nog meer bijzonderheden in die wat verduidelijking kunnen geven over de koninkrijken van Edom. Bijkomende vermeldingen van gekende feiten of plaatsen helpen ook de toehoorders van deze lijst bij het situeren van de gezagvoerders in de tijd en van de ligging van de natie Edom.

De eerste koning was Bela een zoon van Beor en hij woonde in Dinhaba. Bela is hetkoningen van edom,nieuw volk in seïr,acht generaties,bela,beor,dinhaba,rechtspraak,jobaba,zerach,lichtstraal,schaapskooi,bosra,veeteelt Aramees voor inslikken en kan betekenen dat hij macht had over alle andere hertogen of stamhoofden van Edom. De naam Beor, die in een later verhaal voorkomt is ook naam van de vader van Bileam in Numeri 22,5. De naam betekent brandende fakkel die ook als het donker is licht geeft. De naam is afgeleid van "ba'ar", in de betekenis van brandende lamp. De vader van Bela had inzicht zelfs in donkere tijden. De stad waar Bela regeerde noemde Dinhaba1 en dat bewijst dat er rechtspraak was. Dit was een eerste vereiste om een maatschappij te ordenen vanuit een aantal afspraken in een wetboek. Dit is het einde van de duistere tijden en het begin van structuur. Denk aan de tijd van Hamurabi2.

De volgende koning noemde Jobab3. Die naam betekent geroep en geschreeuw. Hij was de zoon van Zerach4. Een naam die lichtstraal betekent, wijst ook hier op klaarheid en inzicht. Zijn hoofdstad Bosra5 is uit het Hebreeuws vertaald een schaapskooi wat ons leert dat er veeteelt was in Edom op 40 km ten zuiden van de Dode Zee.

 

1 Zie Dan en Dinah in bijdrage: Dina verlegt haar horizon.

2 zie bijdrage: Einde van de "gibboriem" nabij.

3 Genesis 10,29: Jobab was dezelfde naam als de laatste van de dertien zonen van Joktan, uit de lijn van Sem; een kleinzoon van Eber.

4 Genesis 36,13 en 17: De tweede van de vier zonen van Reüel en Basemat, de vrouw van Esau.

5 Jeremia 48,24: Bosra is een stad van de Moabieten.

De commentaren zijn gesloten.