21 september 2017

Jozef, de lieveling van zijn vader, heeft een veelzijdige achtergrond.

Jozef was de oudste zoon die Jakob had bij zijn grote liefde, Rachel1, die lang kinderloos bleef. Wellicht had hij door de vreugde omwille van zijn geboorte een speciale plaats in het hart van zijn vader gekregen. Vader Jakob stelde zijn hoop op Jozef nadat hij bedrogen was uitgekomen bij drie zonen van Lea. Simon, Levi en Ruben waren in de vorige verhalen al erg in de fout gegaan. Genesis 37,3: 3 Israël hield meer van Jozef dan van al zijn andere zonen, omdat hij hem nog op zijn oude dag had gekregen. Hij had voor hem een prachtig kleed laten maken. Opeens wordt Jakob weer Israël genoemd. Dit herinnert er ons aan dat de Ene zich verbonden heeft met zijn volk en laat ons vermoeden dat er iets bijzonder op til is. De voorkeur van Israël gaat naar Jozef omdat hij een zoon was van zijn "zaqun", oudere leeftijd, staat er in het Hebreeuws. Jozef is een van zijn jongste zonen in wie hij vertrouwen heeft voor de toekomst. Die speciale positie van Jozef wordt bevestigd door het veelkleurig kleed dat Jakob voor hem liet maken. Als we lezen dat Jozef bekleed is met en veelkleurig kleed kunnen we dat ook opvatten in de zin dat Jozef veel en verscheiden verhalen van zijn vader te horen kreeg over de geschiedenis van zijn Hebreeuwse voorouders. Deze verhalen waren bepalend voor zijn gedragswijze3 van het besneden volk van Israël. Jozef was duidelijk meer besneden van hart dan zijn broers omdat hij de wijsheid van de oude dag van Jakob, die ondertussen Israël werd genoemd, meekreeg. Het verhaal over het gevecht met de engel symboliseerde de verandering in het leven van Jakob. Na dat gevecht is hij geraakt aan de pezen van zijn been en gaat hij niet meer zoals vroeger. Hij gaat nu de weg van iemand die rekening houdt met de bovennatuurlijke wetmatigheden. Hij stapt in de traditie van zijn grootvader Abraham en kiest andere wegen om het land van belofte waar te maken in zijnrachel,jozef,jakob,voorkeur van israël,veelkleurig kleed,verschillende verhalen,besneden van hart,wijsheid van israël,jakob werd israël,bovennatuurlijke wetmatigheden,zegen voor alle volken,el shadday,mens voorbijgaand,recht is voortzetten van rechtvaardige levenswijze leven. Dit is een land waar "goed leven" in verstandhouding met mens en natuur voorop staat. Dit is een land waar de het leven een zegen is voor alle volken3. De Ene dirigeert zijn volk doorheen alle generaties als El Shadday, de God van de aartsvaders. Zij ervaren als bijzonder volk de lessen van het leven in relatie tot het bovennatuurlijke op verschillende manieren en vertellen dit door aan de volgende generaties. Door de oude familieverhalen en door het leven dat Israël hem voorleefde werd Jozef gevormd. De vele kleuren van zijn kleed staan voor de vele verhalen die zijn manier van denken gaan bepalen. De zin van het leven wordt uitgetekend en ingekerfd in zijn hart. Het heeft geen zin om andere mensen en volken te bedriegen of te onderdrukken want dat leidt naar ellende. Dat bedrog tot ellende leidt heeft Jakob in zijn leven mogen ervaren. Het bedrog van zijn vader Isaak en van zijn oom Laban dreven hem in een situatie waar geen uitkomen aan was. Het besef dat alles wat een mens realiseert zeer voorbijgaand is, heeft hij ondervonden. Jakob verloor zijn jonge en mooie vrouw, die zijn grote liefde was, bij de geboorte van haar tweede zoon. Hij had vele jaren in dienst gestaan bij zijn oom om haar als vrouw te kunnen krijgen. Zijn moeilijk verworven bezit van dieren moest hij delen met zijn broer Esau als genadegave om zijn vroeger bedrog over het eerstgeboorterecht uit te wissen. Het eerst geboorterecht was in Bijbelse termen ondubbelzinnig geen recht op bezit maar een voortzetten van een rechtvaardige levenswijze. Dit was het ideeëngoed uit de verhalen van de aartsvaders dat Jakob, die we in deze hoedanigheid Israël mogen noemen, aan zijn zoon Jozef leerde.

1 Genesis 29,30.

2 Galaten 3,27.

3 Genesis 12,1-3.

Post een commentaar