25 september 2017

Jozef zal zijn droom vertellen.

Het verschil in de verhouding tussen Jakob als vader van elf zonen en van Jakob in de hoedanigheid van Israël als de vader van Jozef lijkt opvallend voor de elf andere zonen. Dat wekte de indruk op dat Jozef, hun broer leider zou worden. Het uiterlijk teken van het veelkleurige kleed wees volgens hen daarop. Genesis 37,5-6: 5 Jozef had eens een droom. Hij vertelde die aan zijn broers en daardoor gingen zij hem nog meer haten. 6 Hij zei: "Hoor toch eens wat voor droom ik heb gehad." Jozef de tweede jongste van de zonen was zich niet erg bewust van de haat van zijn broers. Hij kende zijn plaats niet als een van de jongste broers. Nu neemt hij het woord om hen een droom te vertellen.

Dromen behoren tot de intiemste gegevens van een persoon. Dromen worden op diverse manieren verklaard. Maar mensen, die geen verklaringen wensen voor dromen, menen dat dromen bedrog zijn. Anderzijds is bij wetenschappelijke interesse voor de droominhoud1 geen eenduidigheid over de betekenis van het dromen en over de verklaringen van de inhoud ervan. Sommige speculaties beweren dat dromen het leven draaglijk en aanvaardbaar maken. Er bestaat echter nog steeds veel onduidelijkheid over het dromen. Deze ruimte wordt soms ingevuld door niet ernstige beweringen en misbruiken. In de Bijbel hebben dromen echter meestal een andere dimensie. Ze worden in verband gebracht met rechtstreekse goddelijke boodschappen. Deze boodschappen zijn meestal verpakt in beeldspraak die niet altijd onmiddellijk begrijpbaar is. Men kan om zich beter te voelen dan de nood hebben om zijn droom te vertellen op zoek naar enige verklaring.

De verklaring die de broers van Jozef aan zijn droom geven ligt in hun denkwereld en bevestigt hun overtuiging die ze opdeden bij het zien van het gedrag vanjozef,droom,verschillende behandeling,uiterlijk tekn,veelkleurige mantel,haat van zijn broers,dromen bedrog,dromen goddelijke boodschap,leven draaglijk,verklaring zoeken,visie,geen realistische droom,profiteert van welstand,hard werkende broers,solidariteit,bezit verdelen,leider Jozef in zijn veelkleurige kleed. Zij gaan er vanuit dat hun vader Jozef zal bevoordelen. Zij hebben al die jaren gewerkt om het familiebezit te vergroten en ze rekenen erop dat ze hun deel zullen krijgen. Ze zien nu dat Jozef het mooiste kleed draagt. Zij merken dat hij helemaal anders denkt en leeft vergeleken met wat zij normaal vinden. De jongen is volgens hen een weinig realistische dromer. Hij staat niet met beide voeten op de grond en profiteert van de welstand die zij al die jaren met hun noeste arbeid hebben opgebouwd. Zal hun vader opnieuw het grootste deel van zijn bezit uitdelen zoals hij een groot deel weggaf aan hun oom Esau? Zij zien al voor hun ogen dat Jozef hen zal dwingen te leven volgens het verbond waar ze iets van gehoord hadden in Betel. Zo in het leven staan en de vruchten van de natuur delen zonder strijd tegen anderen om bezit te vergaren kon toch niet en was niet leefbaar. Hun status was toch erg verbeterd met de bezittingen van Sichem en hun volk was toch sterk en groot geworden met de vrouwen en kinderen die meegevoerd werden. Solidariteit en medeleven met andere stammen zorgt alleen maar voor verarming van het eigen volk. Niemand zal hun welstand afnemen ook hun dromende broer niet. Zij gaan Jozef nog meer haten nadat hij zijn droom aan hen vertelde. De lezer kent de inhoud van de droom nog niet, maar kent al de reactie van de broers van Jozef. Hun vooroordeel berust op hun vermoeden dat Jakob Jozef meer liefhad dan zijn andere zonen. Dit hebben ze afgeleid van het speciale kleed dat Jozef droeg. Dat kleed was het teken van zijn denken en leven en was zo verschillend van de visie van zijn broers dat hij onmogelijk hun leider kon worden wat vader Jakob ook mag denken en wat Jozef ook mag dromen.

 

1 Freud, Jung, Hobson en McCarley.

Post een commentaar