29 september 2017

Jozef zoekt zijn broers.

Na een reis vanuit Hebron zonder vermeldenswaardige gebeurtenissen komt Jozef aan in Sichem. Hij vindt zijn broers niet op de weiden rond Sichem. Genesis 37,14b-17: 14b Toen hij in de buurt van Sichem kwam 15 en daar buiten aan het ronddwalen was, kwam iemand op hem af en vroeg hem: "Wat zoekt u?" 16 Hij antwoordde: "Ik ben op zoek naar mijn broers. Kunt u mij misschien zeggen waar zij hun kudde weiden?" 17 De man antwoordde: "Ze zijn van hier vertrokken en ik heb ze horen zeggen: Laten we naar Dotan gaan." Jozef ging daarop zijn broers achterna en vond hen in Dotan. Jozef was beslist geen goede jager want aan de hand van de sporen van de dieren zou hij kunnen natrekken welke richting ze uitgetrokken waren. Hij zocht de streek ten Oosten van Sichem af waar Jakob in de tijd landerijen gekocht had1. Hij stopte regelmatig met zijn hand boven zijn ogen om nog maar eens in de verte te zoeken. Zijn lichaamstaal zette iemand, die in deze streek verbleef, aan om naar hem toe te gaan en te vragen wat hij aan het zoeken was. Hij zocht zijn broers die de opdracht hadden de kudden van hun vader te hoeden. De bereidwillige man had als ingewijde gehoord van de zonen van Israël dat ze met hun kudden naar Dotan zouden vertrekken. Zonder enige vijandelijkheid licht hij Jozef in. De veronderstelling dat de Hebreeuwen in de streek ongewenst zouden zijn na hun wraak op Sichem omwille van het onteren van Dina, de dochter van Jakob, blijkt hier helemaal niet uit het gedrag van de hulpvaardige man.jozef,hebron,sichem,zoekt zijn broers en de kudden,gehoord dat ze zouden vertrekken naar dotan,ingewijd,hulpvaardige man,engel,gabriël,shalom,twee bronnen,karavaanroute,weiden in de vallei Sommige interpretaties spreken ervan dat Jozef hier een engel had ontmoet en noemen hem zelfs Gabriël, de boodschapper van God in Jodendom, Christendom en Islam. Andere menen dat de zonen van Israël het gebied rond Sichem onder druk van de omliggende stammen moesten verlaten en zo in Dotan terechtkwamen. Dit strookt niet met de uitleg van de inheemse man die op de hoogte was van de bedoelingen van de Israëlieten en Jozef informeerde over het vertrek van zijn broers. Zo kwam Jozef uiteindelijk erachter welke richting zijn broers waren uitgegaan. Niettegenstaande Jozef naar Sichem uitgestuurd was, wil hij niet terugkeren naar zijn vader met de boodschap dat zijn broers daar niet meer waren. Hij begrijpt het doel van zijn reis. Hij is uitgestuurd om zijn vader in te lichten omtrent het "shalom"2, het welzijn, het gedrag, gezondheid en vrede van zijn broers en het vee. Daarom vertrok hij meteen in hun richting en vond hen in Dotan. Daar waren twee bronnen om het vee te drenken. De naam "Dotan" betekent immers twee bronnen en ligt op ongeveer twaalf kilometer ten noorden van Sichem. Dotan is bekend als rustpunt op de karavaanroute tussen Damascus en Egypte. Dit was de Zeeweg die in die streek wat meer landinwaarts lag omwille van de stammen van zeevolken die gevreesd werden. Dotan ligt ook niet zo heel ver van de kleinere route uit het Oosten waar een oversteek vanuit Gilead ter hoogte van een doorwaadbare plaats van de Jordaan ten noorden van de Dode Zee gekend was. Een route gekend door de Hebreeuwen en waarbij Sichem ook een knooppunt was. Jakob nam wellicht deze weg van Betel richting Haran. Bij Dotan werden ook de karavaandieren gedrenkt bij een van de twee bronnen. In de vallei nabij is er ook een kleine maar vruchtbare strook waar de broers van Jozef hun vee konden weiden. Daar kwam Jozef toe en zag zijn broers en de kudden al in de verte.

 

1 Genesis 34,18-19.

2 Genesis 37,14.

Post een commentaar