02 oktober 2017

Een broedermoord wordt gepland.

Jozef, gestuurd door zijn vader Jakob, heeft dan na een gouden tip zijn broers gevonden in Dotan. Ze waren niet meer in Sichem zoals zijn vader dacht. Ook de broers zien Jozef komen. Genesis 37,18: 18 Zij hadden hem al in de verte zien aankomen, en voor hij bij hen was, smeedden zij het plan om hem te doden. Ze wisten uit ervaring dan Jozef als vertrouweling van zijn vader, Israël, gestuurd werd om te kijken of zij wel "shalom" waren. Waren de zonen van Israël in voorspoed en goede gezondheid? Leefden ze een goed leven in vrede als een besneden zoon van Israël? Jozef had aan Jakob al eens een slechte beoordeling gegeven over het gedrag van zijn broer toen hij zeventien jaar was. Dit waren ze niet vergeten. De afkeer van hun broer Jozef werd dan nog eens groter toen hij die dromen vertelde. Hun conclusie uit die droomverhalen was dat het de bedoeling was van Jozef om de leiding van de stam op zich te nemen. De oudste zonen, broedermoord,gouden tip,plan smeden,shalom,israël,jakob,jozef,goed leven,besneden,zeventien jaar,droomverhalen van jozef,staat toekomst in de weg,afgunst,nakal,samenzweringSimon, Levi en Ruben, beseften niet dat ze door hun wangedrag niet meer geschikt waren om de leiding van het volk Israël op te nemen. Hun inzichten lagen niet in het verlengde van het verbond van de Ene met Abraham. Jakob had hen laten begaan en vermaande hen zelfs niet voor hun bedrog, moord en incest. Israël zweeg. Hij jammerde alleen over de slechte faam die zijn stam nu kreeg bij de bewoners van de streek1. Voor het vertellen van zijn droom over de zon, de maan en de sterren, die voor hem bogen, kreeg Jozef zelfs een berisping van Israël. Hij was zeer streng voor de oudste zoon van Rachel, de elfde in de rij van zijn twaalf zonen. Zijn kleed was het uiterlijke teken dat hij Jozef veel had bijgebracht over de verhalen van het volk, dat door vallen en opstaan en door de goede voorbeelden van de aartsvaders de weg van de Ene volgde.

De broers van Jozef waren afgunstig en gingen hem haten omwille van zijn gedrag dat vreemd was in hun ogen. Hij is een buitenbeentje en draait niet mee in het verwerven van bezit. Hij stelt zich teveel vragen over het shalom van de anderen in plaats van uit te kijken voor het belang van de stam. Hij lijkt het leiderschap over de stam na te jagen en vertelt graag over het wangedrag van zijn broers aan vader Jakob om zo in de gunst te komen. Dat is hem al aardig gelukt want hij draagt al een veelkleurige mantel die hij van Israëll kreeg. Deze gang van zaken moet stopgezet worden. Uit vers 4 weten we dat de broers geen "shalom" konden zeggen tegen Jozef. Ze willen hem geen goede toekomst, geen goede gezondheid of vredig bestaan toewensen. Hij moet uit de weg geruimd worden. Hij staat hen in de weg.

De andere zonen van Israël zien Jozef met zijn veelkleurige mantel toekomen in de verte. Ze weten dat hij hem komt inspecteren. Nog voor hij bij hen is vatten ze het plan op om hem te vermoorden. Het ziet er naar uit dat we nog2 een broedermoord met voorbedachten rade te lezen krijgen in de Schrift. Weer is afgunst het motief na de interpretatie van de beoordeling van een manier van leven.

In het Hebreeuws lezen we "nakal" en dat is meer dan een plan smeden dat is een bedrieglijke samenzwering af sluiten. Niemand zou weten hoe hij ter dood kwam. Het zou de perfecte moord zijn.

 

1 Genesis 34,30.

2 Genesis 4.

Post een commentaar