10 oktober 2017

Midjanieten en Ismaëlieten.

Een karavaan met kamelen was dichter gekomen en ze merkten dat het Arabieren waren uit Midjan. Dit was een volk dat net als de Ismaëlieten van Abraham afstamde1 en dat zich ten oosten van Kanaän2 vestigde. Genesis 37,28-30: 28 Toen Midjanitische kooplieden voorbijkwamen, trokken de broers Jozef uit de put en verkochten hem voor twintig sikkel zilver aan de Ismaëlieten. De kooplieden voerden Jozef naar Egypte. Jozef, de meester van de dromen van boven tijd en ruimte, had nooit kunnen dromen dat hem dit alles zou gebeuren. Dit ligt buiten de sfeer van de Ene, die dan ook geen dergelijke boodschappen meegeeft in dromen of visioenen. De wandaad is louter geïnspireerd op de fout begrepen binding van de mens met de materie. Hij werd uit de put getrokken door zijn broers en aangeboden aan de Midjanieten. Omdat hier twee namen gebruikt worden voor de kooplui die met hun karavanen voorbijtrekken zijn er zinvolle verklaringen die willen aantonen dat Jozef door de Midjanieten doorverkocht werd aan de Ismaëlieten. Deze duiding is gezien de Hebreeuwse tekst, waar de term "broers" niet staat maar wel "ze", niet af te wijzen. Ook de Naardense vertaling klinkt in die zin: Genesis 37,34: 34 Er steken mannen over, Midjanieten, handelaars, - die laten Jozef opklimmen uit de put en verkopen Jozef aan de Ismaëlieten voor twintig stukken zilver; zij maken dat Jozef in Egypte komt. Nog een verschil is dat ze Jozef laten opklimmen uit de put. Dit weerspiegelt ook de wil van Jozef om aan de dood te ontsnappen en hogerop te komen. De Ismaëlieten maken het door hun transactie dan mogelijk dat Jozef in Egypte terechtkomt. Deze vertaling, die trouw is aan de Hebreeuwse tekst, klinkt helemaal anders dan de basisvertaling die wij gebruiken.

Ongetwijfeld is de prijs van een slaaf hoger in Egypte en doen de Midjanieten, die eerst bij de broers terecht komen en hun bedoeling kennen, een lager bod of bieden karavaan,kamelen,midjan,ismaëlieten,jozef,egypte,uit de put getrokken,opklimmen uit de put,bieden op een slaaf,zilverstukken,verdwijnen van jozef,dictatuur van faraozij als handelaren in kamelen en andere handelswaren iets aan. Zij klaren het karwei om Jozef te verhandelen zonder dat de zonen van Jakob daar bij hoefden te zijn. De prijs die de Midjanieten haalden bij de Ismaëlieten die op weg waren naar Egypte was twintig "keseph", zilverlingen. Afgeleid van "kasaph", bleke kleur. Geld van lichte kleur of zilvergeld. Dit bedrag lijkt bij de Israëlieten de gangbare prijs te zijn voor een jonge mannelijke slaaf3 tussen 5 en 20 jaar.

Het verdwijnen van Jozef uit het leven van de broers was de belangrijkste betrachting van de zonen van Jakob en de Midjanieten4 profiteren graag van deze situatie. Het gesjoemel en de drang naar het bezit redden eigenlijk het leven van Jozef. Hij wordt gered van een onafwendbare dood in die afgesloten put. Maar welk leven zal Jozef hebben nadat hij verkocht is als slaaf? Egypte was in die tijd vragende partij om slaven te kopen omwille van vele niet begerenswaardige arbeidsplaatsen. De slaven van Egypte waren volledig ondergeschikt en rechteloos en waren in alles eigendom van hun meesters en stonden in dienst van het allesoverheersende regime van de farao.

 

1 Genesis 25,1-2.

2 Genesis 25,6.

3 Leviticus 27,5.

4 Midjanieten waren vijandig aan het volk van Israël (Numeri 25,16-18). Ze beletten hun de doorgang naar Kanaän (Numeri 22). Later roven ze de oogst van Israël (Rechters 6,3). Ze staan de realisatie van het verbond van de Ene in de weg.

Post een commentaar