11 oktober 2017

Ruben kan zijn plan niet uitvoeren.

De verkoop aan de Ismaëlieten was gesloten en de Midjanitische kooplui hadden deze rendabele klus geklaard voor de broers van Jozef. Wat de broers van Jozef kregen in ruil en wat er eventueel nog verhandeld werd, staat niet beschreven. We weten volgens de Naardense vertaling alleen dat de Midjanieten Jozef verkochten voor twintig stukken zilver. De zonen van Jakob kunnen dit zilver gekregen hebben maar het is even waarschijnlijk dat ze als ruil handelswaar kregen die de Midjanieten hadden verworven in hun contacten met rondtrekkende karavanen. Ze handelden immers met de stammen die ze onderweg bezochten. Die Midjanieten waren toch handelaars. Genesis 37,29: 29 Toen Ruben weer bij de put kwam en merkte dat Jozef er niet meer in zat, scheurde hij zijn kleren. Ruben ging stiekem alleen naar de put. Zonder twijfel was Ruben afwezig bij de afspraak om Jozef te verkopen. De andere hardvochtige broers hadden, toen Ruben er niet was, dit beslist tijdens het gezamenlijk avondmaal bij het zien van de karavaan van de Ismaëlieten in de verte. Het dumpen van Jozef in de put is een afgewerkt feit. Die maaltijd in vers 25 die onmiddellijk volgt na het dumpen van Jozef in de put hoort eigenlijk bij het zien van de handelskaravaan. Tussen het achterlaten van Jozef en de maaltijd is enige tijd verlopen waar de broers hun dagelijkse activiteiten verderruben,midjanieten,ruilhandel,verkoop voor twintig zilverstukken,handelaars,jozef uit de put,juda stelt verkoop voor,steen wegtrekken,ruben verantwoordelijk,kleren scheuren,zorgplicht van oudste broer uitvoerden. Nadien zaten ze samen te eten en Juda, die de dood van hun broer ook deze keer wou verhinderen, formuleerde het voorstel van de verkoop als slaaf. Ruben was, nadat Jozef in de put gegooid werd, een eigen weg gegaan om andere dingen te doen. In de Naardense vertaling lezen we dat Jozef uit de put geklommen. We mogen dan ook veronderstellen dat de put waarin Jozef geworpen werd niet zo diep was en afgesloten werd door een grote steen die niet kon weggeduwd worden door één persoon. Zo kon Jozef niet ontsnappen. Daarom is het mogelijk dat Ruben materiaal en trekdieren of dienaren is gaan zoeken om die steen toch weg te halen. Of het op dit moment zijn bedoeling was om te informeren naar de toestand van Jozef of om hem eten te bezorgen omdat hij zou overleven is niet duidelijk. De uiteindelijke bedoeling van Ruben, als oudste en verantwoordelijke zoon, die we kennen uit het voorgaande, was zuiver. Hij wou Jozef teruggeven aan zijn vader. Daarom zou het best mogelijk zijn dat hij de voorbereidingen genomen heeft om met Jozef naar Hebron te vertrekken in de plaats van aan te zitten en te genieten van een maaltijd terwijl zijn jongere broer zijn eerste honger zou voelen in die droge put waarin hij gevangen zat.

Jozef zit echter niet meer in die put. Wat kan er met de jongen gebeurd zijn? Als teken van onmacht, protest, rouwbeklag en verontwaardiging scheurt Ruben zijn kleren1. Hij had alles anders gepland omdat hij bekleed was met de verantwoordelijkheid voor zijn broer maar hij kon deze zorgplicht niet meer waar maken. Zijn plannetje kwam niet overeen met de onstuitbare genade van de Ene, die menselijke onvolkomenheid ten goede wendt. Jozef is niet dood, hij leeft en is uit de put. 

 

1 Genesis 37,34; Jozua 7,6; Rechters 11,35; 1 Samuel 28,17; 2 Samuel 13,31; 1 Koningen 21,27; 2 Koningen 5,7; 2 Koningen 6,30; 2 Koningen 19,1; 2 Koningen 22,11; 2 Kronieken 34,19; Ester 4,1; Job 1,20; Jesaja 3,1...

Post een commentaar