12 oktober 2017

Zelfbeklag van Ruben.

Helemaal overstuur omdat hij zijn jongere broer Jozef niet terugvond in de put waarin hij gevangen zat, loopt Ruben naar de tenten van zijn negen andere broers. Ze zitten wellicht nog wat te genieten na hun drukke dag en na de verlossing van die broer die hun materiële toekomst zo onzeker maakte en hen nu wat winst opleverde. Zelfgenoegzaam zaten ze nog te mijmeren over die winstgevende regeling die ze hadden afsloten door hun broer te laten verkopen als slaaf voor Egypte. Weg was hij voor altijd. Die afwezigheid van Jozef in de put maakte Ruben zeer ongerust. Genesis 37,30: 30 Hij kwam terug bij zijn broers en zei: "De jongen is weg! Wat moet ik nu beginnen?" De Hebreeuwse uitdrukking die hij gebruikt wordt ook wel eens gebruikt om te zeggen dat iemand niet meer leeft1. De term "yeled", die Ruben gebruikt om zijn broer te omschrijven, wordt dan ook meestal gebruikt voor kind. Dit hoewel Jozef een jongeling van minstens zeventien jaar was. "Het kind is niet meer" zou de letterlijke vertaling kunnen zijn van de uitroep van Ruben eens hij bij zijn broers was aangekomen. De term kind drukt ook uit hoe bezorgd Ruben is voor zijn jongere broer en hoe hij Jozef beoordeeld. Maar zijn broers reageren niet en geven hem geen uitleg over wat met Jozef gebeurd is.

Al snel komt, na het hopeloze jammeren van Ruben en de bekommernis over Jozef, winst,bedreiging toekomst,weg voor altijd,ruben is radeloos,het kind jozef,niet meer zijn,bezorgde grote broer,zelfbeklag,juda meer invloed,vreest voor zijn toekomst,ruben is niet duidelijk in zijn houdinghet zelfbeklag naar voor. Wat moet ik nu beginnen? Waar zal dit tekort aan zorgzaamheid voor mijn broeder mij brengen in het leven. Als hij denkt aan het verhaal van Kaïn en Abel gonst de vraag door zijn hoofd: Waar is je broer? Ruben wist dat het zijn verantwoordelijkheid was op zijn jongere broer te passen en dat Jakob hem de schuld zal geven van de verdwijning van Jozef. Daarom had hij al aangeraden zijn broer in een put te gooien. Hij had de andere acht broers niet kunnen overtuigen om Jozef ongemoeid te laten. Juda een van zijn jongere broers, van dezelfde moeder Lea, had ook al gepleit om Jozef niet te vermoorden. Maar Juda, die duidelijk meer invloed had bij zijn broers, stelde later ook voor om Jozef te verkopen als slaaf. Dit ging helemaal in tegen de bedoelingen van Ruben. Deze had het plan opgevat om zijn broer uit die put te bevrijden om hem terug naar zijn vader te brengen. De strategie van Ruben is totaal mislukt en nu vreest hij voor zijn toekomst. Hij vreest de vloek van zijn vader Jakob, die hem tot zwerver en vagebond zal maken. Hij zal geen deel meer kunnen uit maken van het verbond en buiten het volk van de Ene vallen en zal verwezen worden naar het land van niets2.

Als hij toch door de grote genade toch tot het volk van de Ene zal blijven behoren zal hij, in weerwil van zijn eerstgeboorterecht, weggecijferd worden als leider van zijn broers. Hij heeft als oudste zijn jongere broers niet in de hand. Zij houden geen rekening met zijn bedoelingen omdat hij ook niet klaar en duidelijk uitkomt waarvoor hij staat. Hij durft niet openlijk vertellen aan zijn broers dat hij Jozef wou teruggeven aan zijn vader. Wij kennen zijn bedoelingen maar zijn broers hadden er het raden naar en hadden het vermoeden dat ook hij Jozef wou laten verdwijnen omdat hij het idee opperde hem in een put te gooien.

 

1 Genesis 42;13; Genesis 42,32; Psalm 37,36; Jesaja 17,14; Jeremia 31,15.

2 Genesis 4,16.