19 oktober 2017

Een verhaal over Juda.

Terwijl Jakob blijft rouwen over zijn zoon en over de hopeloze situatie van het verbond met de Ene, is Jozef aangekomen in Egypte. Het verhaal van de opeenvolgende generaties van de Hebreeuwen gaat verder en maakt nu een sprong naar Juda, de vierde zoon van Jakob, over wie ook wat te vertellen valt. Voor ons is het allemaal heel onduidelijk hoe de geschiedenis van het volk van de Ene nu nog verder kan gaan. Misschien zal Juda een nieuw perspectief kunnen geven. Met een God, die bij de aartsvaders ook El Shadday noemt, bestaat er immers geen opgeven want deze is onstuitbaar in zijn liefde voor de mens. Voor Noach, Abraham en Jakob was er ook uitkomst toen niemand dat nog mogelijk achtte. De Bijbel geeft ons verhalen van hoop vanwege de onmetelijke genade van de Ene. Genesis 38,1-2: 1 In die tijd trok Juda van zijn broers weg en nam zijn intrek bij een man in Adullam, Chira genaamd. 2 Daar zag Juda de dochter van een Kanaäniet, Sua geheten; hij huwde haar en had gemeenschap met haar. Nu Juda zijn broers verlaat hebben we het gevoel dat hij net als Abraham, die zijn familie in Haran verliet, een nieuwe keuze maakt. Het grote verschil is dat Juda geen opdracht krijgt vergezeld met een belofte in een droom of een visioen van bovennatuurlijke aard.

De uitdrukking "in die tijd" helpt ons niet in het bepalen van het nauwkeurige moment waarop Juda vertrekt van bij zijn broers. Het zou kunnen zijn in de tijd nadat Jozef verkocht was aan de slavenhandelaars die hem naar Egypte hadden gebracht. De Bijbel is echter geen geschiedenisboek waar alles netjes chronologisch per datum geschikt staat maar wel een boek van vele verhalen1 over dat volk van jakob,juda,einde verhaal,el shadday,toekomst,hoop,kanaäniet,onbepaalde tijd,verhalen zonder tijdslijn,afdalen is moreel aftakelen,natah,yarad,onafhankelijk en rijk,voorspoed,esau,invloed en machtde Ene.

Juda gaat wonen in Adullam bij een man die Chira noemt. Een eerste aanwijzing krijgen we reed met het Hebreeuwse werkwoord "yarad" dat afdalen2 betekent. Hier echter gewoon vertaald als "wegtrekken" van zijn broers. Het letterlijke "afdalen" staat meestal voor het figuurlijk verzwakken van de relatie met het verbond met de Ene. Verder staat dat hij zijn intrek nam. Het Hebreeuwse "natah" stond in de vorige toepassingen voor het neerzetten van de tent voor een langere tijd2. De Hebreeuwse betekenis van de plaats Adullam in Kanaän is dan "gerechtigheid van het volk" en de naam van de man bij wie Juda intrekt is Chira en betekent "onafhankelijk en adeldom". Adullam4 ligt ongeveer 20 kilometer ten noordwesten van Hebron in de richting van de karavaanroute, die de Zeeweg genoemd werd, in de nabijheid van de Middellandse Zee.

Juda krijgt geen huwelijksadvies van zijn vader Jakob maar schijnt te vertrouwen op de relaties van de adellijke Chira. De vader van zijn vrouw heeft bovendien een naam die voorspoed en rijkdom betekent, Sua in het Hebreeuws. Juda huwt in tegenstelling met de familietraditie met een vrouw uit Kanaän. Net zoals zijn oom, Esau5, kiest hij voor een vrouw uit het betere milieu uit een autonome stam. Dit wellicht ook met de bedoeling om aan invloed en macht te winnen in de streek en om los te komen van zijn familie. Bij de aanhef van dit verhaal hebben we sterk de indruk dat ook Juda niet de weg kiest van de besnedenen van hart. Wordt het verhaal van Juda opnieuw een teleurstelling voor zij die geloven in het verbond van de Ene met de mensen? Breken met de familie, huwen met een Kananitische vrouw zonder naam en het heil zoeken bij anderen die niet besneden van hart zijn, waar rijkdom en voorspoed op de eerste plaats staan. Het is daarbij een samenleving die ons doet denken aan deze van Sodom waar er geen medeleven is en waar het recht in de handen van het volk komt6

1 Genesis 37,1; Genesis 38,1.12.24.27; ... 

2 Genesis 12,10.

3 Genesis 12,8; Genesis 26,25; Genesis 35,21.

4 vermoedelijk nu de ruïnes "Aid-el-mâ"

5 Genesis 26,34.

6 Genesis 19,4.

Post een commentaar