20 oktober 2017

Juda krijgt drie zonen.

Juda was gehuwd met een dochter van Sua, ergens een Kanaäniet. De naam van die dochter wordt niet vermeld en ook niet het stamverband waar zij uit geboren is. We weten alleen dat het vrouw uit Kanaän is en dat uit vorige verhalen dit geen goede keuze1 blijkt te zijn voor de besnedenen van hart. Genesis 38,3-5: 3 Zij werd zwanger, baarde een zoon en noemde hem Er. 4 Zij werd opnieuw zwanger, baarde een zoon en noemde hem Onan. 5 Daarop baarde zij nog een zoon en noemde hem Sela. Juda was in Kezib, toen zij Sela baarde. In drie verzen wordt samengevat dat de vrouw van Juda drie zonen geeft aan Juda nadat hij met haar huwde en uiteraard gemeenschap had met haar. We zijn net weer bezig met het lezen van geslachtslijst. Daarom zullen we eens nagaan of de namen van de zonen van Juda ons iets kunnen verklappen over de betekenis van deze stamboom en van dit verhaal.kanaäniet,besneden van hart,qara,roepen van een naam,er,onan,sela,drogreden,samen in kezib,dotan,verhalen met een betekenis en een bedoeling

De eerste zoon van Juda krijgt de naam Er. Uit de Hebreeuws tekst is het niet duidelijk wie de naam Er "roept". Bij de geboorte van de twee volgende zonen is het duidelijk de moeder hen een naam geeft. Het geven van een naam is in de Hebreeuwse Bijbelse teksten "qara", een roepen," van een naam2.

De naam Er is afgeleid van "ur" dat wakker worden, opstaan, betekent. Die naam zou dan verwijzen naar een waakzame die uitziet naar een gebeurtenis. De tweede zoon werd Onan genoemd door zijn moeder, de vrouw van Juda. Die naam betekent sterkte, kracht. De derde zoon noemt Sela en Juda was blijkbaar niet bij de geboorte omdat hij in Kezib was. De betekenis van die plaatsnaam afgeleid van het werkwoord "kazab" dat mislukken, tevergeefs zijn en liegen kan betekenen, zou hier leugen of bedrieglijke als uitleg kunnen zijn. We zouden kunnen denken dat Juda een drogreden bedacht om niet bij zijn vrouw te zijn bij de geboorte van zijn derde zoon of dat hij zijn vrouw bedroog toen ze zwanger was van Sela. Andere vertalingen komen er echter op neer dat Juda met zijn vrouw verhuisd was naar Kezib en dat zijn vrouw daar beviel van Sela. Deze laatste benadering lijkt redelijk omdat we uit het vorige wisten dat Juda woonde in Adullam bij een man die Chira noemt en er nu een andere woonplaats gekozen werd door de aartsvader. Hij zou na verloop van tijd naar Kezib in de richting Hebron verhuisd zijn en zelfstandiger geworden zijn. Maar of de betekenis van de plaatsnaam Kezib van enig gewicht is, kan nog niet gezegd worden. Misschien kunnen we de leugen van Kezib uitleggen door het bedrog dat de zonen van Jakob pleegden door te laten uitschemeren dat Jozef opgevreten werd door een wild dier. Juda zou in de periode van de bevalling dan samen met zijn broers in Dotan geweest zijn. Deze stelling is ook aanvaardbaar gezien de Bijbelverhalen niet helemaal het tijdsverloop volgen maar staan als afzonderlijke verhalen met een betekenis en een bedoeling. De naam dan van de derde zoon van Juda en de dochter van Sua is Sela en dit betekent vraag of verzoek, afgeleid van "sheelah" of "shelah" verzoeken of vragen. Sommige bronnen vertalen Sela door rust. Voorlopig zijn de naambetekenissen nog niet veelzeggend en komt er wellicht meer duidelijkheid in het verder verloop van het verhaal.

 

1 Genesis 24,2-3; Genesis 27,46; Genesis 28,1.

2 Genesis 1,5.8 en 9; Genesis 5,2 en 3; ...

Post een commentaar