24 oktober 2017

Juda en zijn zonen maken het verbond met de Ene onmogelijk.

Op het eerste zicht lijkt deze tekst te leiden naar de afschrijving van Juda en van zijn zonen als stamvaders voor het volk van Israël. Er vond reeds de dood en Tamar blijft zo kinderloos. Misschien kan Onan het beter doen. Genesis 38,9-10: 9 Maar Onan wist dat dit kind niet van hem zou zijn; daarom liet hij, telkens als hij met de vrouw van zijn broer samen was, het zaad op de grond verloren gaan, om geen kind voor zijn broer te verwekken. 10 Zijn gedrag was slecht in de ogen van de Heer, zodat deze ook hem liet sterven. Onan kwijt zich echter heimelijk niet van de opdracht die hij van zijn vader Juda kreeg en verzuimt zijn zaad te zaaien in vruchtbare bodem. Hij trok zich terug uit Tamar voor hij een zaadlozing kreeg. Met een krachtige wil beheerste hij zich zodanig dat hij voor het zingen de kerk uitging. Om Tamar op te schotelen met deze beter dan niets methode moest toch een duidelijke reden zijn.

Onan wist ook als hij een zoon zou verwekken bij Tamar dat hij, die nu eerste in rang was gekomen voor de erfenis van het eerstgeboorterecht door de dood van zijn oudste broer, dit voorrecht zou verliezen. Op die manier ontnam hij Tamar de mogelijkheid op bescherming voor haar oude dag. Haar eerste en oudste zoon zou daar garant voor staan. Dit was de gebruikelijke regeling om weduwen een bestaan te geven. Onan verzaakt op deze manier aan de plicht van het voortbrengen van een zoon. Dit overnemen van de taak van zijn broer zou hem geen eigen zoon juda afgeschreven,terug trekken,onan,beter dan niets methode,verlies van voorrecht eerstgeborene,tamar onbeschermd,weduwenbestaan,geboortebeperking,bloed op de grond,zaad op de grond,figuurlijk dood,grenzeloze genadeopleveren. Immers de eerste zoon die hij zou verwekken zou niet verondersteld worden de eigen zoon van Onan te zijn maar deze van zijn overleden broer. Door dit gebruik niet te willen volgen, beknot hij eveneens opzettelijk de uitgroei van deze tak van de stamboom van het volk van Israël. De bewuste geboortebeperking wordt gezien als een afwijzing van de genade van de Ene en gaat in tegen het verbond waar de belofte van een groot volk en een land om in te wonen staan als tegenprestatie van het leven van het nageslacht van Abraham als besnedenen van hart. Net als de moord waar het bloed op de grond terecht komt1, komt nu het zaad op de grond. In beide gevallen gaat het elimineren van leven tegen de principes van de Schepper. De Ene wil leven ook voor de onmondige, de zwakke en zij die verstoten worden door de sterke en de krachtige. Onan werd sterk en krachtig genoemd2 door zijn moeder. Hij misbruikte zijn mogelijkheden en gaf de zwakke geen kansen om zichzelf op termijn te verrijken. Dat grote kwaad werd afgestraft met de dood. Zij een symbolische dood. Dit is te vergelijken met het lot van Kaïn die uitgesloten werd van deelname aan het volk van God en verwezen werd naar het land van nergens waar men zinloos ronddwaalt3. Uitgestoten worden uit een stam betekende vroeger meestal een gewisse dood. Toch werd die eerste misdadiger van de Bijbel beschermd door de Ene, die buiten elke menselijke logica grenzeloos genadig is.

 

1 Genesis 4,10.

2 zie bijdrage: Juda krijgt drie zonen.

3 Genesis 4,11-16.

Post een commentaar