26 oktober 2017

Juda had Tamar vergeten maar Tamar vergat de verplichting van Juda niet.

Opnieuw maken we een in tijd onbepaalde sprong vooruit in de tijd, een boogscheut in de geschiedenis1, en zou Sela nu toch al volwassen moeten zijn. Genesis 38,12-14: 12 Geruime tijd later stierf Juda's vrouw, de dochter van Sua. Toen de rouwtijd voorbij was, ging Juda op een keer naar Timna, op bezoek bij de scheerders van zijn schapen, samen met zijn vriend Chira uit Adullam. 13 Toen Tamar vernam dat haar schoonvader naar Timna kwam om de schapen te scheren, 14 legde zij haar weduwenkleren af, hulde zich in een sluier, parfumeerde zich en ging bij de Enaïmpoort aan de weg naar Timna zitten. Want zij had gemerkt dat Juda haar niet aan Sela tot vrouw gaf, ofschoon die de volwassen leeftijd bereikt had. Als volwassen zonen hun moeder verliezen is het hen een troost te huwen2. Dan is er geen reden meer om nog thuis te blijven. Het overlijden van een moeder is het signaal dat ze een andere vrouw in hun leven kunnen toelaten om het leven genoeglijk te maken. Maar van het uitstel van het zwagerhuwelijk met Tamar door Juda is na geruime tijd afstel gekomen. De kinderloze Tamar werd over het hoofd gezien. Sela is een andere weg gegaan en schakelt zich uit als opvolger van de verbondslijn van Abraham. Hij werd op zijn beurt stamvader van een ander volk3, de Selanieten.

Het leven gaat verder, de rouwperiode voor zijn vrouw, de dochter van de voorspoedige Sua, was voorbij. Zonder afstammelingen zal Juda, die blijkbaar monogaam was en geen bijvrouwen had, niet kunnen instaan voor de vermeerdering van het volk van Israël. Immers zijn zonen zijn dood in de ogen van de Ene en kunnen niet meer instaan voor het nageslacht van Abraham binnen het verbond. Ook zijn Kananitische vrouw, de dochter van Sua, is overleden en kan hem geen kinderen meer schenken. De logica is dat bij de stam van Juda er geen voortzetting komt van het verbond. Nog een weg die doodloopt! Komt er nog wel een volk en een land van Israël? Na de misstappen van Simeon, Levi en Rubensprong in de tijd,sela volwassen,geruime tijd,tamar werd vergeten,sela,selanieten,rouwperiode voorbij,geen uitbreiding van het volk van israël,onafhankelijk en rijk,timna,scheren van schapen,feest,tamar hoort spreken over haar schoonvader,verstoten weduwe en het verdwijnen van Jozef wordt de kans alsmaar kleiner.

Toch trekt de stamvader Juda als weduwnaar opgewekt samen met zijn kompaan Chira, de onafhankelijke, van Adullam, waar het volk het recht in handen nam, op bezoek naar de kudden van de schapen. De vriend van Juda weerspiegelt de houding van Juda tegenover de Ene. Hij is vriend van het ongebonden zijn en gedraagt zich onafhankelijk van het verbond want hij heeft het recht in eigen handen en is rijk. Het was de tijd van het scheren van de schapen en dan was altijd feest4. Daarom trekken beiden levenslustig naar de kudden en naar Timna die deel uitmaakten van hun bezit5.

Tamar die in het huis van haar vader woonde vernam dat haar schoonvader in de streek kwam en dat hij naar zijn kudden trok om het scheren van de schapen mee te maken en feest te vieren. Het leven van Tamar als verstoten weduwe was geen feest en iedereen dreef de spot met haar dat ze geen man kon houden. Wat was er toch mis met die Tamar in haar weduwekleren? Zou ze zelf niet beter dood zijn?6

 

1 Het Hebreeuwse "raba", vermenigvuldigen van dagen, klinkt bijna als "rabab", boogscheut.

2 Genesis 24,67.

3 Numeri 26,20 en 1 Kronieken 4,21-23.

4 1 Samuel 25,4-36.

5 Timna afgeleid van manah: een toegewezen gedeelte.

6 Tobit 3,9b.

Post een commentaar