27 oktober 2017

Tamar speelt hoer om recht te verkrijgen.

De schoonvader van Tamar, Juda, stond in het krijt bij Tamar. Genesis 38,14: 14 legde zij haar weduwenkleren af, hulde zich in een sluier, parfumeerde zich en ging bij de Enaïmpoort aan de weg naar Timna zitten. Want zij had gemerkt dat Juda haar niet aan Sela tot vrouw gaf, ofschoon die de volwassen leeftijd bereikt had. Tamar had gemerkt dat Juda zijn belofte niet was nagekomen en zijn zoon niet aan haar had toegewezen om de plicht van het zwagerhuwelijk na te komen. Hij was al volwassen maar was zijn eigen weg gegaan en was gehuwd met een Kananitische. Tamar stelde vast dat hij niet op haar had gewacht en besloot om haar sombere kleren van treurende weduwe af te leggen. Niemand kon nog zien dat ze een verstoten weduwe was zonder kinderen die teruggestuurd in schande in het huis van haar vader woonde.

Net als de vrouwen die net voor hun huwelijk een sluier aandeden, legde ze ook een sluier op haar hoofd. Genesis 24,64-65: 64 Ook Rebekka keek op, en toen zij Isaak zag, liet zij zich van haar kameel glijden 65 en vroeg aan de dienaar: `Wie is die man daar, die over het veld naar ons toekomt?' De dienaar antwoordde: `Dat is mijn meester.' Toen deed zij haar sluier voor. Met die sluier was de uitnodiging en de bereidwilligheid tot seksueel contact voor Juda duidelijk en was Tamar zelf en haar ellende niet meer herkenbaar. Ze maakte ook dat ze lekker rook met een parfum, die ze van de kooplui van de karavanen hadden gekocht.

Omdat ze uitgehuwelijkt was door haar vader kon ze niet meer vragen in haar toestand van weduwe om nog eens aangeboden te worden aan een ander man. Ze was in schande omdat ze eigenlijk verworpen was door Juda. Hij gaf eigenlijk een drogreden op om de vrouw, die figuurlijk zo recht en groot was als een palmboom, terug naar het huis van haar vader te sturen. Haar leven zou ook daar schoonvader juda,schande van de weduwe,sela volwassen,sluier van de bereidheid tot seksueel contact,enaïm,verworpen door juda,beschermingkinderloos en hulpeloos eindigen. Maar Tamar wil en zal toekomst krijgen en ze bedenkt een plannetje. Ze wist dat Juda weduwnaar geworden was en dat hij na de rouwperiode voor zijn vrouw op stap ging met zijn vriend naar het feest van de schaapscheerders in Timna. Daarom ging ze helemaal onherkenbaar maar aantrekkelijk langs de toegangsweg1 zitten naar Timna. Aan de Enaïmpoort staat er in onze vertalingen. Het Hebreeuwse woord "ayin" heeft echter veel meer betekenissen zoals verdrukking en zelfs uiterlijke verschijning. Het was ook een oud woord dat gebruikt werd voor fontein2. Denk aan het oog van de Ene in de woestijn waar Hagar goede raad kreeg3. "Ayin" zou ook kunnen staan voor open plaats4. Alles samen zouden we kunnen zeggen dat de verdrukte Tamar op een plaats zat die er goed uitzag en waar de lastdieren konden drinken, dank zij de fontein, juist aan het begin van de weg naar Timna. Het zag er naar uit dat haar lichaam te koop was voor de reizigers die in de nabijheid van Enajim voorbij kwamen. Uitgerekend zou Juda daar ook de afslag kiezen naar Timna. Tamar kwam immers te weten dat haar schoonvader, "cham" in het Hebreeuws, op weg was naar zijn kudden nabij Timna. "Cham" is afgeleid van "chomah" dat een beschermende muur betekent. Veel van die bescherming bleef er niet over nadat de tweede zoon van Juda, Onan, ook stierf na zijn huwelijk met Tamar. Tamar werd naar haar eigen vader teruggestuurd die haar nu moest beschermen omdat haar schoonvader het verzuimde. Maar Tamar breekt uit die band en zoekt op een uitgekiende manier haar recht op bescherming bij Juda.

 

1 "Pethach" in het Hebreeuws is afgeleid van "pathach" dat ook begin kan betekenen.

2 Enajim uit Genesis 38,21 betekent "de twee fonteinen" en dit is de naam van de stad waar de vader van Tamar woonde.

3 zie bijdragen: Een levende God die leven wil; De dankbaarheid van Hagar.

4 Spreuken 7,10-12; Jeremia 3,2; Ezechiël 16,25 (verwijzend naar de tempelhoeren van Astarte, die geïnspireerd is op de Babylonische Istar van wie de sluier een van de symbolen was).

Post een commentaar