30 oktober 2017

Het plan van Tamar lijkt te lukken.

Juda beoordeelt de niet herkenbare Tamar met haar gelaat dat verborgen was door een sluier als een prostitué. Die sluier is een uitnodiging en een bereidheid van een vrouw tot intiem contact. Als het dragen van die sluier niet het gevolg is van een huwelijksaanzoek1 gaat het om vrijblijvend seksueel contact waar een prijs op gezet wordt. Genesis 38,15-16: 15 Toen Juda haar zag, hield hij haar voor een publieke vrouw, omdat zij haar gezicht bedekte. 16 Hij ging naar haar toe, langs de weg, en vroeg: "Kan ik bij je terecht?" Hij wist niet dat het zijn schoondochter was. Zij antwoordde: "Wat geeft u mij, als u bij me mag komen?" Juda stapt in de richting van Tamar en neemt dus het initiatief. Hij denkt dat ze een meisje van plezier is en hij vraagt om bij haar te komen. Hij wist niet dat de gesluierde vrouw langs de weg zijn schoondochter was die hij verstoten had. Nu neemt hij haar onbewust zelf weer op en vraagt of hij kan ingaan op de tekenen van haar uitnodiging. Hij wou zekerheid dat ze daar niet klaar zat om in te gaan op het huwelijksverzoek van een andere man. Nee, ze zat daar in de ogen van Juda als een "zanah" zegt de tekst in het Hebreeuws. Vertaald betekent het dat ze er zat om hoer te spelen, overspel te plegen. Dat is hoe Juda denkt over die vrouw die zich aanbiedt.

Het plan van Tamar was heel anders want zij wou gerechtigheid verkrijgen van Juda, die het verzuimde zijn derde zoon te verplichten om de zwagerplicht op te nemen nadat zijn twee eerste zonen geen zoon hadden verwekt die zekerheid zou bieden aan Tamar en die ook een begin zou kunnen maken aan de stam van Juda. Tamar speelt het spel verder en wil tot een overeenkomst komen over de prostitué,schoondochter,verstoten,tamar,juda,bedrog door tamar,bedrog door juda,prostitutie niet in misdaadsfeer,hoereren,zwakheden van de mensenprijs voor het overspel. We zitten hier duidelijk in een situatie van overspel waar de klant betaalt voor lichamelijk genoegen. Het foute zit hem in het bedrog dat gepleegd wordt door Tamar door zich onherkenbaar maakt. Juda bedriegt zijn vrouw niet omdat zij gestorven is en hij de gebruikelijke rouwperiode heeft afgesloten. Ook Tamar bedriegt geen man want ook zij is weduwe. Van echt overspel kan ook niet gesproken worden omdat Juda niet bewust is dat zij, die vrouw van lichte zeden speelt aan de kant van de weg, Tamar was. Juda is na de afwijzing van Tamar in zijn overtuiging geen schoonvader meer die bescherming verschuldigd is. We vermoeden dat prostitutie toen niet in de misdaadsfeer zat maar dan wel in het samenlevingssysteem opgenomen was mits bepaalde afspraken. Feit is dat prostitutie bestond en dat er rond deze praktijken ook voorschriften en uitspraken bestonden in Israël. De tempel is verboden gebied voor prostitutie en geld verdiend met ontucht is niet welkom als tempelgave2. Deze richtlijn neemt afstand van de tempelprostitutie in de tempels van Astarte. Ook staat er een tip te lezen in de Bijbel dat het hoereren veiliger is dan de vrouw van een andere man te nemen. Spreuken 6,26: 26 "Een hoer kost je niet meer dan een brood, Maar de vrouw van een ander jaagt op je kostbare leven."

Het bedrog van Tamar is een antwoord op de drogreden die Juda gebruikte om haar af te wimpelen. Beide bedriegerijen zijn zware fouten die niet goed te praten zijn voor mensen die besneden van hart zijn. Zij illustreren de zwakheden van de mensen.

 

1 Genesis 24,64-65.

2 Deuteronomium 23,18-19.

Post een commentaar