08 november 2017

Op slag twee erfgenamen voor Juda.

Zij die verdoend werd tot kinderloosheid door Juda zal nu de vrucht van haar gedreven wil tot rechtvaardigheid toegespeeld worden door de Ene door haar schoot die geopend wordt tot grote vruchtbaarheid. Genesis 38,27-28: 27 Toen de tijd van de bevalling gekomen was, bleek er een tweeling in haar schoot te zijn. 28 Tijdens het baren stak een van de beide kinderen een handje naar buiten; de vroedvrouw greep dit, bond er een scharlaken draad omheen en zei: "Deze is het eerst gekomen." Het is verbazingwekkend dat er opnieuw een tweeling in het geslacht van Abraham geboren wordt1. Dit is een beklemtoning van de buitengewone vruchtbaarheid die de Ene geeft aan zijn volk. Hij heeft immers ook een groot volk beloofd bij het sluiten van het verbond met Abraham. Dit leek in de stam Juda volledig te mislopen, doordat Juda helemaal onafhankelijk van het tweeling,vruchtbaarheid gegeven door de Ene,vrouw uit Kanaän zonder naam,Timna,op salg zwanger,schoonvader,zonen voor Israël,scharlaken draadje,kostbare nakomeling,sparen van onheil,engagement van het verbond verkoos te huwen met een vrouw uit Kanaän, een vrouw zonder naam maar met een rijke vader2. Juda verloor zijn kinderen aan Kanaän en aan die andere mentaliteit. Hij bleef achter zonder erfgenamen voor het verbond. Aan een bocht, de afslag naar Timna, in het verhaal van Juda, brengt de verstoten weduwe van zijn zonen een oplossing voor zijn nageslacht. Zij was op slag zwanger en dan nog van een tweeling, twee zonen.

Toen Tamar drie maanden zwanger was, werd ze herboren voor de stam van Juda. Ontsnapt aan de vuurdood krijgt ze, dank zij de teruggave van het pand van staf en zegel, de voorziene bescherming van haar schoonvader3. Haar nieuwe huis, de stam van Juda, een van de zonen van Israël, is veel meer dan de troostprijs van een geitenjong voor een hoer.

Nu is de tijd van het bevallen aangebroken en "zie", "hinneh" in het Hebreeuws, het werd de vroedvrouw duidelijk dat Tamar een tweeling had gedragen. Tijdens het proces van het baren stak er een van de kindjes zijn hand uit de moederschoot naar buiten. De eerstgeborene van een tweeling moest een teken ontvangen want dit was belangrijk in de stam van Abraham. De vroedvrouwen mochten zich niet vergissen. Daarom werd, van zodra een handje tevoorschijn kwam bij de geboorte van de tweeling, het handje vastgegrepen en werd er alvast een scharlaken draadje rond geknoopt. Zo was er later geen omwisseling mogelijk. Het Hebreeuws spreekt niet over een draadje of een bandje maar alleen over de kleur "shani", scharlaken of purper. De kleur verwijst naar kostbaarheid die toegewijd is aan de Ene. Stoffen van getwijnde wol in die kleur worden los gebruikt in gewaden van priesters en voor gordijnen in de ruimte van de samenkomst van Israël. De geweven stof wordt ook als bekleding gebruikt van materialen zoals de ark en de kandelaren die verband houden met de latere eredienst4. Deze eerstgeborene is zo getekend als een belangrijke persoon voor de stam die toegewijd is aan de Ene en zal wellicht opvolger van de stamvader Juda worden. Het scharlaken koord is in de Schrift ook een keer een teken van het gespaard worden van onheil. De hoer Rachab had een scharlaken koord uitgehangen aan haar woning en zo werd ze samen met haar familie gespaard van onheil5 bij de inname van Jericho door Israël.

 

1 Genesis 25,24.

2 zie bijdrage: Een verhaal over Juda.

3 zie bijdrage: Tamar speelt hoer om recht te verkrijgen.

4 Exodus 26,1.31.36; Genesis 28,6.8.15...

5 Jozua 2,17-18.

Post een commentaar