09 november 2017

Opnieuw is de eerstgeborene niet de erfgenaam van het verbond.

Tamar werd gerechtvaardigd door haar zoeken naar de gerechtigd die toen geboden werd door het zwagerhuwelijk. Zij had als uitgekozen vrouw het recht op een zoon. Nu krijgt ze als vrouw, opgenomen in de stam van Juda, twee zonen en wordt ze als het ware gecompenseerd als weduwe van de twee broers, Er en Onan. Dit omdat haar een zoon van de derde zoon als zwager ontzegd werd. De twee zonen die ze nu krijgt uit haar eenmalig samengaan met Juda zijn nu beiden erfgenamen van het verbond. De uitzonderlijke geboorte die hier beschreven wordt, lost voor de Hebreeuwen het belangrijke raadsel op van wie wel de eerstgeborene kon zijn. Genesis 38,29-30: 29 Maar het kind trok zijn hand terug, en toen kwam zijn broer tevoorschijn. Toen sprak zij: "Jij hebt voor een flinke bres gezorgd." Daarom noemde men hem Peres. 30 Daarna kwam zijn broer met de scharlaken draad om zijn hand. Hem noemde men Zerach. Nu we zo zeker wisten dat het kind dat eerst zijn handje uitstak de eerstgeborene was, trek deze zijn hand terug. Dit speciale voorval vastgesteld door de vroedvrouw bij de geboorte bezorgt deze zoon van hetTamar,recht zoeken,twee zonen,Peres,Zerach,handje uit de baarmoeder,vroedvrouw,bres slaan,eerstgeborene niet erfgenaam van verbond,Esau,mensen zegen voor elkaar,Juda geen gezichtsverlies,Juda wordt stamvader, scharlaken draadje, het teken van de eerstgeborene, zijn naam. Hij werd Peres genoemd en dat betekent breuk en deze naam heeft hij te danken aan de bres die hij heeft gemaakt om de geboorte van zijn broer mogelijk te maken. Zo kwam Zerah als eerste uit de schoot van Tamar. Ook die gebeurtenis was zo speciaal dat deze bepalend was voor de naam van Zerah. Dat "uitkomen" of anders gezegd geboren worden, is dan ook de betekenis van zijn naam. Zerach is afgeleid van "zarach", het ochtendgloren bij het uitkomen van de zon en kan ook lichtstraal betekenen.

Opnieuw zijn de eerste vaststellingen bij de geboorte1 bepalend voor de naamgeving. Opnieuw hebben we hier een omkering en is hij die echt de eerste wordt geboren niet de eerstgeborene voor het verbond. Zoals de oudste Esau van Rebekka ook niet de lijn van het uitverkoren volk voortzet maar wel zijn tweelingbroer Jakob die de hiel van zijn broer vasthield en als tweede geboren werd. Esau werd later de stamvader van de Edomieten terwijl Zerah ook stamvader werd van een stam buiten de lijn van Abraham: de Zarchieten.

Wat in dit hoofdstuk beschreven wordt in de Schrift zou nooit aan bod gekomen zijn als het niet belangrijk zou zijn voor de verdere geschiedenis van het volk van de Ene. Het is een verhaal van mensen dat de verhoudingen tussen de stammen in de nabijheid van Israël bepaalt. Het is een verhaal waar mensen toch een zegen kunnen zijn voor elkaar hoewel ze niet steeds leven als besnedenen van hart. Hun eigen onrechtvaardigheid wordt hen voorgehouden en zo komen ze tot inzicht en hebben ze de kans om zich te herpakken. Juda herpakt zich zonder gezichtsverlies te lijden als machtige rechter dank zij de gepaste verdediging van Tamar zonder aanwijzing van een schuldige door het aanbieden van de staf en de ring. De rechtspraak van Juda wordt opnieuw gedragen door zijn persoonlijke symbolen. Juda heef zichzelf teruggevonden als een van de stamvaders van Israël. 

 

1 Genesis 25,24-26.

Post een commentaar