13 november 2017

De begenadigde Jozef werd de slaaf van Potifar.

In weerwil van alle ellende die de jonge Jozef ondervond, merkte hij dat hij gesteund wordt door de Ene. Dit was al te zien aan zijn uitstraling. Dit is ook de reden waarom Potifar hem kocht. Het was volgens hem een jonge man die veel wist en veel aanleg had. Genesis 39,2-4: 2 De Heer was met Jozef, zodat het goed met hem ging. Terwijl hij in het huis van zijn Egyptische meester woonde, 3 zag deze dat de Heer met hem was en hem in al zijn ondernemingen liet slagen. 4 Daardoor kwam Jozef bij hem in de gunst en hij mocht hem dienen. Hij gaf hem het toezicht over zijn huis, en heel zijn bezit vertrouwde hij hem toe. Jozef maakt het waar bij Potifar want als huisslaaf die niet op het veld moest werken kwijt hij zich zeer goed van zijn taak. Hij leert vlot Egyptisch spreken en vervult al de opdrachten plichtsbewust. Hij is een voorbeeldig personeelslid dat zijn werk ter harte neemt en tot een goed einde brengt. Hij wint het vertrouwen van Potifar en krijgt alsmaar belangrijker taken en hij wordt door iedereen graag gezien omdat hij iedereen een goed hart toedraagt. Hij is een "shalom" voor iedereen. De opvoeding tot een besnedene in de stam van Israël maakt de kinderen van de stam tot betere mensen Jozef gezegend,gesteund door de Ene,Potifar de dienaar van Ra,plichtsbewust,shalom,persoonlijke god,levensstijl,vertrouwen inboezemen,succes en voorspoed,toezicht,verantwoordelijkheid,Eliëzer,farao,die goed weten te leven. Zij verstaan de kunst om zich in de maatschappij te bewegen en met mensen om te gaan. Ze krijgen een hoogstaand savoir-vivre mee omdat ze de weg van de Ene volgen. Ze worden daarin ook gesteund door hun persoonlijke God, Jahweh.

De opvoeding van Jozef in de wijsheid van zijn vader die zijn kern heeft bij de Ene, de God van het verbond, wordt herkend door andere volken. Israël heeft zoals de ander volken een God maar dat maakt het volk heel speciaal, waardevol en genadig tegenover de andere volken. Door deze stijl van leven is er veel vertrouwen in de gelovige Hebreeuwen. De vader van Jakob was ooit in een vergelijkbare situatie toen hij ver van huis moest werken bij zijn oom Laban. Laban vertrouwde ook Jakob op deze manier en ondervond voorspoed in zijn stam door de werklust en het inzicht van de gezegende Jakob1.

Het proces bij Jozef van gewone slaaf naar toezichthouder van het hele huis van Potifar gaat over een hele periode2. Het succes van Jozef is het gevolg van zijn gedreven optreden dat anderen ook succesvol en voorspoedig maakte. De gezegende Jozef was een zegen voor de anderen omdat hij zijn gekregen mogelijkheden en talenten inzette zoals kan verwacht worden van een besneden Hebreeuw. Net als Laban ziet Potifar dat dat zijn knecht hem voorspoed brengt en krijgt Jozef meer zelfstandigheid. Potifar geeft na verloop van tijd Jozef toezicht over iedereen die deel uitmaakt van zij huis en over al zijn bezittingen. Dit was in die tijd geen ongewoon gebruik. Ook de aartsvader Abraham had een vertrouweling, Eliëzer, die hem bijstond. Abraham vertrouwde die dienaar ook belangrijke taken toe3. Potifar zelf was een belangrijke figuur aan het hof van farao en daar had hij het met de leiding, die had over de ontmande lijfwachten van zijn meester, zo druk dat hij best een goede beheerder kon gebruiken om zijn eigen huishouden te beheren.

 

1 Genesis 30,27.

2 Matteüs 25,12.

3 Genesis 24,2.

Post een commentaar